Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Jaroslav Vrchlický byl se Slatiňany dlouhá léta spjat vždy několikaměsíčními letními prázdninovými pobyty.
Pobyt na letním bytě byl Vrchlickému nutným předělem každoroční práce, zejména v dobách jeho působení na pražské universitě. Byl však také jím vyhledávanou inspirací historií, přírodou, lidmi.
Básník vystřídal postupně letní pobyty ve Veltrusích, Chuchli a posléze (1890 - 1909) ve Slatiňanech.
Měl rád takové uspořádání v přírodě, kde byla řeka, lesy, skály, výhledy do krajiny, aleje stromů.
A Slatiňany mu toto vše bohatě nabízely. Vrchlický rád podnikal výlety do okolí, nejraději pak k práčovskému kostelíku, ke Třem bubnům, do Seče, Chroustovic a Luže.Ve Slatiňanech pak nejraději, jak se vyjádřil svým přátelům, pobýval u Černé brány nad kaštankou, kde sám v zadumání sedával. Mnoho z dojmů načerpaných ve Slatiňanech zachytil i ve sbírkách " Má vlast" a " Duše - mimoza".
Kde Jaroslav Vrchlický za svého pobytu ve Slatiňanech bydlel ? Bylo to ( r. 1890 - 1907) v domě mistra kolářského p. Vacka, dům čp. 131 v dnešní ulici Masarykově ( nyní je dům obýván rodinou Bauerových). Vackovi každoročně pronajali rodině Vrchlických velkou, světlou světnici v průčelí s výhledem do ulice. Tam v pokoji omalovaném kytičkovým vzorem , mezi okny sedával Vrchlický u čtveratého stolku, na kterém napsal mnohou sbírku svých veršů.
Snad si pobyty básníka ve Slatiňanech o letošních svátcích připomeneme , až uslyšíme z jeho nezapomenutelné básně " …. ó vánoce, ó vánoce ". A možná nás kroky při sváteční procházce zavedou nad kaštanku k jeho tak oblíbené Černé bráně.

ham
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.leden 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany