Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Hasičský sbor ve Slatiňanech má k 15.12.2005 celkem 63 členů, z toho 15 mladých hasičů do 15 let. Letošní činnost sboru se odvíjela od plánu činnosti, který byl odsouhlasen na výroční valné hromadě roku 2004. Tak jako každý rok, tak i letos se splnilo více nežli jiná léta.
Součástí sboru je soutěžní družstvo v požárním sportu, které je již několik let zařazeno v lize okresu Chrudim.a zúčastnilo se všech 10ti soutěží, kde se v celkovém pořadí umístilo na 9. místě z celkového počtu 22 družstev. Součástí ligy je i nejstarší soutěž okresu a to soutěž O pohár města Slatiňany, který se letos konal již po 29. Mimo to se družstvo zúčastnilo 8 soutěží mimo ligu, které se konaly v rámci výročí založení sboru.
Nejen požárním sportem se zabývají hasiči. Členové sboru pracují na údržbě hasičské zbrojnice, která je v majetku města. V roce 2005 odpracovali na zlepšení podmínek a údržbě prokazatelně 370 hodin zdarma a to mimo údržbu a opravy hasičské techniky.Nezastupitelné místo v činnosti sboru je i kulturní, odborná a společenská činnost. V červnu zorganizoval sbor autobusový zájezd na světovou výstavu hasičstva v Hannoveru, kam s námi jeli i někteří členové z větších sborů okresu. Tento zájezd byl organizován zcela z vlastních prostředků účastníků. V měsíci říjnu byl uspořádán rovněž zájezd odbornou tématikou a to byla návštěva nového hasičského muzea v Čechách pod Kosířem, které je věnováno slatiňanskému podnikateli R.A. Smékalovi, který se zde narodil a měl zde svoji první firmu.
Mimo to vždy na zahájení sportovní činnosti sejdou i s rodinami na čarodějnice, v měsíci listopadu pak na domácí zabíjačku. Letos tomu nebylo jinak.
Součástí sboru jsou mladí hasiči a i tento oddíl, který čítá 15 členů pod vedením bratra Jandíka, splnil vše co si předeslal. Zúčastnil se dětské hry Plamen, členové oddílu byli na letním hasičském táboře a stejně jako jejich dospělí členové se utkali s ostatními mladými hasiči v září v zámeckém parku o Pohár mladých hasičů Slatiňan..Do budoucna, snad již příští rok, se rýsuje obnovení činnosti soutěžního družstva žen, které jsou nedílnou součástí našeho sboru. Ze všech akcí sboru jsou pořizovány foto a videozáznamy.
A nyní pár slov o činnosti těch hasičů, kteří jsou členy zásahové jednotky města Slatiňany. Ti v letošním roce mají velikou radost a mají ji mít proč. Díky vedení města v čele se starostou MVDr. Ivanem Jeníkem se jim splnil dávný sen předáním nové hasičské cisterny na podvozku Man a dále doplněním některých dalších prostředků pro účinné zásahy, kterých mají k dnešnímu dni celkem 15 od 1.1.2005, a to jak ve Slatiňanech, tak i mimo v okrese. Ke spokojenosti členů zásahové jednotky, ale hlavně pro občany, ještě chybí doplnit novou techniku o vyprošťovací zařízení pro likvidaci následků dopravních nehod a někdy snad do budoucna zakoupení ucpávek na kanalizační vpusti proti vniknutí nebezpečných látek do vodních zdrojů.
Hasiči ale vědí, že nejsou ve Slatiňanech na čerpání městského rozpočtu sami. Jsou městu vděčni za každou pomoc a naopak se vynasnaží městu a tím i našim spoluobčanům pomoci vždy, kdy bude jejich pomoci zapotřebí.
Rulík František st., starosta SDH Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany