Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V minulých Ozvěnách jsme Vás seznámili s obsahem díla Úryvky Chrudimsko a Nasavrcko. Příspěvky, které si zde budete moci přečíst se budou týkat pouze města Slatiňan a jeho blízkého okolí, a zachováme původní text , který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
V dnešním vydání Vám přiblížíme první ze čtyř obrazů. Jedná se o „Obraz přírodní“.
První částí je „HOROPIS“.
U Slatiňan nastává opět romantická krajina. Na západ směrem ke Lhotě vypíná se Slávkova hůrka, na jih proti Kuchánovicům Tyrolské návrší, nad Slatiňany za parkem „Na Skalce u P. Marie“ se říká.
Rozkošnými místy jihozápad. Od Slatiňan jsou Podhůra a Králové Hůra, jejíž severní svah prostírá se až blízko Chrudimi, ocitnuvše se paty u svahu, zříme pěkné toto město na tarasu malebně v úrodných polích rozložené. Milé údolíčko luční uprostřed lesů dělí Hůrku na západě od Rabštýnských výšin, že je kolkol údolími a nížinami ohraničena jakožto osamotnělý poslední výběžek Žel. Hor v těchto končinách.

Druhou částí je „VODOPIS“.
Na pravém břehu Chrudimky je menší rybník „Ve Skalách“ u Borek a dva rybníky u Kunčí, z většího panského odtéká voda strouhou Bodlinami /luka/ a vlévá se jihozápadně od Vlčnova do Chrudimky, menší rybník jmenuje se Mazánek.
U Škrovádu vstupuje Chrudimka do roviny, protékajíc Slatiňany přijímá u „ Blajchu“ potok vznikající na úpatí Hůry Králové. Potok protéká dnem bývalého rybníka zesílen četnými silnými prameny železité vody. Bohatých těchto pramenů mělo býti použito svého času, aby Chrudim zásobována byla pitnou vodou. Odtud na východ u Vlčnova jsou menší rybníky: Obecní a Zitkův, asi před 50 lety byly zde zrušeny rybníky: v „Lindách“ a na „Pašti“, ve Vorli zrušen r. 1899 panský rybník „U Bišovky“.
S dalšími částmi prvního obrazu Vás budeme postupně seznamovat v následujících Ozvěnách.
Jednotlivá díla nabízíme k nahlédnutí v prostorách Městské knihovny Slatiňany.
Renata Maryšková – vedoucí Městské knihovny
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany