Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Je to již několik desítek let, co se provoz na pozemních komunikacích stal součástí našeho každodenního života. Člověk by si řekl, že za tak dlouhou dobu budeme hravě ovládat všechna pro tuto oblast důležitá pravidla stanovená vyhláškami a zákony. Při pohledu na naše silnice se však zdá, že skutečnost je zcela opačná. Naše "dopravní tepny" připomínají nově založené hřbitovy, každoročně na nich umírá okolo 1200 osob.
Myslíte si, že se s tím nedá nic dělat? Každá vyhláška a zákon, vydaný v této oblasti, se snaží usměrnit naše chování, a ani poslední novela Zákona o provozu na pozemních komunikacích a předpisů souvisejících nevybočuje z této řady. V části šesté – změně Trestního zákona – je napsáno: „Kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti“, nejčastěji se tohoto trestného činu (dle dosavadní právní úpravy přestupku) dopouštějí řidiči, kteří mají za motorovým vozidlem připojen vlek, který patří do skupiny E – hmotnost přívěsu nad 750 kg. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem spojeným s postižitelností za tento trestný čin (přestupek), přijďte každý pátek od 17 do 18.35 hodin do Základní umělecké školy v Raisově ulici, č. p. 173 ve Slatiňanech a svěřte se do péče Autoškoly Jan Ozorák. Ta Vám dále nabízí možnost získání řidičského oprávnění pro skupinu B (osobní automobil používáme v každodenním životě), C a T (může Vám zajistit nové zaměstnání), AM, A1, A (pro volný čas, ale i pro dojíždění za prací). Praktickou část zorganizujeme přímo podle vašich potřeb, jízdy můžete po domluvě začít v místě svého bydliště. Máte-li strach z finanční stránky věci, vězte, že kursovné lze platit ve splátkách, před zkouškami však musí být vše dorovnáno.
Samotná právní úprava ale nestačí, problém nespočívá v neznalosti, ale v nedodržování pravidel. Jsme několikanásobnými mistry světa v hokeji, máme špičkové fotbalisty, tenisty a další sportovce - kam by asi došli, kdyby se neřídili předepsanými zvyklostmi? Ztratili by asi úspěch, čest a prestiž. V silničním provozu však nejde o tyto „drobnosti“, ale doslova o život.
Zdržíme-li se ještě chvíli u sportovní terminologie, můžeme přirovnat učitele v autoškolách k našim trenérům, kteří nás seznámí se všemi důležitými ustanoveními zákonů a novel těchto zákonů, a tak rozšíří naše vědomostní obzory. Pokud tedy již jste držiteli řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a chcete se dovědět více o ustanoveních zákona č. 411/2005 Sb., navažte kontakty s naší firmou a my vás proškolíme ve vašich občanských klubech nebo provedeme hromadné školení v součinnosti s Obecním úřadem. Ke školení a výuce využíváme moderní audiovizuální techniku, vaše dotazy vám zodpovíme.

Jako rozhodčí nad námi budou bdít policisté, ale i příslušníci celní správy. Chovejme se na našem pomyslném hřišti tak, abychom nedostávali červené karty a nebyli „navěky vyloučeni“.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany