Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Tento den připravil Svaz diabetiků Slatiňany, Sokol Slatiňany, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve spolupráci se Zdravotnickou školou v Chrudimi a pod záštitou města Slatiňany. Na Den zdraví přišli občané ze Slatiňany, Kunčího a Škrovádu, z Lukavice, Výsonína, Nasavrk, Miřetic, Svídnice, ale i Jičína, Chrudimě, Trojovic a Pardubic.
Moc nás potěšil tak velký zájem. Je vidět, že lidé si váží zdraví a chtějí pro něj něco udělat. Největší zájem byl o měření krevního tlaku, cholesterolu. Krevní tlak si nechalo změřit 164 návštěvníků, cholesterol 170 a cukr 241 zájemců. Velký zájem byl i z řad mladých lidí. Nejmladšími účastníky, kteří si dali zkontrolovat tyto hodnoty, byli Sejkorová Barbora z Kunčí a Sokol Jan z Chrudimi. Naopak nejstarší návštěvnicí byla osmadevadesátiletá paní Marie Steklá, která je nejstarší členkou svazu diabetiků. Občané využili poradenskou činnost jak lékařů, Dr. Tuhého a Dr. Hudcové, ale i poradenství k odvykání kouření či snižování nadváhy.
Při Dnu zdraví požádaly o vstup do organizace Svazu diabetiků paní Ludmila Řídká a paní Zdeňka Hadříková a nejmladší členka Nela Mutňanská, které je 17 let.
Na celé akci se největší mírou jak finančně, tak po celý den krásným doprovodným programem podílela Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Na plátně probíhala prezentace všech zúčastněných firem, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Zdravotnické školy, Ústavu sociální péče Slatiňany, Sokola, Junáka, Svazu diabetiků a dalších, kteří se zúčastnili Dne zdraví.
Pro zajímavost uvádíme, že tato akce je finančně nákladná. Papírek na měření cholesterolu a cukru stojí pro 1 občana 75,-Kč, papírek pouze na měření cukru 13,-Kč. Každý si může spočítat jak byla tato akce nákladná. Vše jsme dělali pro zdraví, kterého si musíme vážit a sami pro to něco udělat. Na Den zdraví se přišel podívat starosta i místostarostka města Slatiňan, ředitel pobočky VZP, ale i výkonný tajemník Svazu diabetiků z Prahy pan PhDr. Dejmek a ředitelka Zdravotnické školy v Chrudimi. Všichni kladně hodnotili akci pořadatelů.
Byla zde organizována finanční pomoc na léčení Pepíka Grofa. Bylo vybráno 2 500,-Kč, které byly předány na účet. Z řad občanů byly kladně hodnoceny ukázky harmonizačního cvičení, které prováděla paní Marta Korečková, za což jí patří poděkování.
Poděkování patří Všeobecné zdravotní pojišťovně, řediteli pobočky panu Culkovi, panu Seidlovi a panu Hrochovi, ze Sokola starostovi panu Lebduškovi, paní Hanušové a všem dalším členům Sokola, Zdravotnické škole v Chrudimi, žákyním školy a vedení školy, lékařům Dr. Tuhému, Dr. Hudcové, paní Martě Korečkové a velké početné skupině Svazu diabetiků, kteří tento den připravili a podíleli se na jeho organizaci.
Děkujeme dále všem firmám, lékárně Slatiňany, které se prezentovaly na Dnu zdraví.
Vyjadřujeme tímto poděkování též panu Francouzovi, Pekárně Slatiňany a panu Vladykovi za příspěvek ve formě občerstvení na Dnu zdraví.
Při závěrečném hodnocení, předsedkyně Olga Slachová, předala zástupcům VZP, TJ Sokol, SZŠ a města krásné perníkové srdce s nápisem „Den zdraví“, které upekly členky svazu diabetiků. Vedení města a všeobecné pojišťovny požádalo organizátory, aby v této akci pokračovali i v budoucnu.
Příští rok oslaví Svaz diabetiků 15 let a naše organizace 15 let vzniku. Druhý Den zdraví, by tak mohl být i oslavou tohoto výročí. Věříme, že se Sokolem budeme nadále udržovat dobrou spolupráci, abychom i v příštím roce mohli tuto prospěšnou akci uspořádat. A již dnes se těšíme na Vaši účast.
Výbor Svazu diabetiků Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany