Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
N a r o d i l s e P o d z i m n í č e k, v í t o c e l á š k o l i č k a....
…. To byla písnička, kterou se děti naučili na počest podzimníčků, které si vyrobily na počest svých rodičů v rámci hry: Mamko, taťko, pojď si hrát, Podzimníčka máme udělat. Na procházkách podzimní přírodou, která dává tolik příležitostí k využití svých pokladů, si společně nasbíraly přírodniny nebo využily i dary zahrádek a z toho pak zhotovily skřítka Podzimníčka. Na celou vyhlášenou akci měly děti asi tři týdny, a tak se postupně plnila třída roztomilými skřítky. Vyvrcholením bylo společné fotografování a také zasloužená odměna pro děti. Podzimníčci, pokud vydrží, budou hezkou výzdobou naší třídy až do předvánočního období. Velký dík patří rodičům dětí za jejich spolupráci. Během roku plánujeme takových podobných akcí ještě několik.
Jedním z dlouhodobých cílů naší mateřské školy, je osvojovat si poznatky a dovednosti prožitkovým učením, rozvíjet vnímavost dětí k přírodním dějům v souvislosti s ročním obdobím. Vzdělávací činnosti v naší školce jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Veškěré aktivity jsou založeny na principu hry a tvořivosti. Vycházíme při tom z ročního období, z tradic, u nichž některé obnovujeme a také si vytváříme vlastní programy na dané téma.
Podzimní období je velmi krásné, neboť nás umocňuje svou barevností, ale hlavně nám dává možnosti k tvořivému vyjádření a velkým prožitkům. Ať už je to krása podzimních květin, dozrávající plody, krásně zbarvené listí stromů, kterými postupují zlaté paprsky podzimního sluníčka nebo třepotající se papíroví barevní draci na blankytně modré obloze. To všechno můžeme s dětmi vnímat při procházkách nádherným zámeckým parkem a jeho okolím. Také naše školková zahrada se s podzimem mění. Sbíráme si spadané listy, prociťujeme jejich vůni, tvary, šustot i barevnost, navlékáme je na nitě a pak z nich dotváříme housenky nebo tvoříme roztomilé listové panenky. Z nasbíraných plodů tvoříme zvířátka.
Velkým zážitkem pro děti bylo i připomenutí dřívějších dob, kdy si děti pekly v popelu brambory. I my jsme si to vyzkoušeli na naší zahradě. Všichni také měli možnost prožít si přítomnost teplého ohně a pak sálajícího popela, ve kterém se pekly brambory. Dětská nedočkavost byla odměněna příjemným křupnutím při kousnutí do opečené kůrky bramboru, jeho vůní a chutí a také začerněnými pusinkami malých labužníků. Děti při tom nezapomněly ani na kamarády z ostatních oddělení s paní učitelkami, ani na paní uklizečky a kuchařky, aby také všichni ochutnali starodávnou pochoutku.
Všechny tyto uvedené akce jsou však jen částí z řady aktivit a činností, které s dětmi děláme. Odměnou nám jsou rozzářené dětské oči a spokojenost malých předškoláků. Brzy nastane nejkrásnější období roku, vánoce. Ale o tom zas někdy příště.
Za motýlkové oddělení MŠ Slatiňany Hana Rudová, učitelka
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany