Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Od září letošního roku pracuje naše škola v 1. a 6. třídách podle vlastního vzdělávacího programu. Hlavně pro "šesťáky" přináší tato změna jinou strukturu předmětů. Zvýšil se počet hodin českého jazyka, aby měli žáci více času na práci s textem a literaturu. Dále přibyla povinná informatika, výchova ke zdraví a osobnostně sociální výchova.
V září se žáci 1. tříd účastnili projektu „Vítej ve světě školy“. Žáci 6. tříd vyrazili na vícedenní úvodní seznamovací kurz, neboť se změnilo složení tříd po příchodu žáků z Orle a Lukavice. Po celé září jsme rovněž realizovali v 6. třídách projekt: „Cesta ke hvězdám“, který se prolínal jednotlivými předměty a přiblížil žákům chápání vesmíru a některých jeho zákonitostí.
V říjnu jsme týden hostili 20 dětí a 3 učitele ze spřátelené obce Rorbas Freienstein-Teufen. Děti bydleli v rodinách a kromě některých zajímavostí našeho regionu navštívily Český ráj i Prahu. Realizace výměnných pobytů je velmi důležitá pro motivaci k výuce cizích jazyků i z hlediska rozšiřování obzorů. Akce se zčásti účastnila i delegace pěti členů školské rady ze Švýcarska.
Mgr. Daniel Vychodil
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.listopad 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany