Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rok 2005 probíhá ve znamení pestré činnosti. V první polovině roku se konaly vesměs tradiční činnosti (např. Čarodějnice pro veřejnost, skautský ples, výprava sv. Jiří, vodácké sjíždění Sázavy…) Výraznou zahraniční akcí byla naše početná účast na mezinárodním setkání Intercamp v Holandsku. O prázdninách jsme pořádali tři čtrnáctidenní dětské tábory na Březinách a v Šiškovicích, letos pod vedením nastupující mladé generace vedoucích Zlatky Effenbergerové, Ivana Čermáka a Radka Šulaje. Dospělí (oldskauti) měli rovněž svůj týdenní tábor. V srpnu se starší skauti a skautky vydali na puťák do divokých slovenských hor. Bratři Štěpánkové trávili prázdniny jako instruktoři na táborech v USA.
V září jsme navštívili lanové centrum v Praze a pomáhali s úklidem kolem Švýcárny, v říjnu proběhla sbírka Postavme školu v Africe, Drakiáda a poznávací zájezd do Vídně. V listopadu budeme organizovat celostátní setkání vedoucích s názvem Velká výměna zkušeností a Mikuláše pro ÚSP. V prosinci nabídneme rodičům malých dětí zajištění Mikuláše, před Štědrým dnem rozneseme již tradiční Betlémské světlo. V lednu se chystá velká lyžařská výprava do Krkonoš.
V průběhu roku se konají pravidelné týdenní schůzky a drobné výpravy do přírody.
Na podzim rovněž proběhla 4. fáze opravy šiškovické chaty (okenice, podhledy, dveře…).
Připravují se internetové stránky střediska.
Za středisko Junáka Daniel Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.listopad 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany