Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V následujících Ozvěnách Slatiňan bychom vás chtěli seznámit s úryvky velkého popisného díla Úryvky Chrudimsko a Nasavrcko, obsahující historii našeho kraje v letech 1906 - 1926. Součástí jsou i zmínky o našem městě a okolí.
Pro rozsáhlost materiálu bylo dílo rozvrženo do čtyř dílů.
Prvému byl dán titul „Obraz přírodní“ obsahující zeměpisnou polohu, rozlohu i hranice, horopis a vodopis. Na zpracování se podíleli učitelé a profesoři škol z Chrudimi a okolí. Nesmíme opomenout význam, který přinesl I. díl rozvoji našeho školství a ocenění – udělení čestného diplomu a zlaté výstavní medaile na východočeské výstavě v Pardubicích v roce 1905.
Druhý díl obsahuje „Poměry zemědělské a národohospodářské“, týkající se obyvatelstva, zdravotnictví, zemědělství, chovu dobytka, lesnictví, rybářství, průmyslu a řemeslnické výroby. Byl vydán v roce 1909.
Třetí díl podává kulturní obraz našich okresů. Byl vydán v roce 1912 pod názvem „Obraz kulturní“, obsahuje lidové umění, památky, řeč lidu, písně, koledy, hádanky, pověsti a život spolkový.
Čtvrtý díl nazvaný „Prehistorie a historie obcí na Chrudimsku“ vydaný v roce 1926 vás seznámí se sociálními dějinami, životem šlechty a dějinami jednotlivých obcí. (Bohužel tento díl naše knihovna nevlastní) Vzhledem k jedinečnosti tohoto díla není možné jej půjčovat čtenářům mimo prostory Městské knihovny Slatiňany, ale můžete si jej prohlédnout přímo v knihovně.
Renata Maryšková – vedoucí Městské knihovny.

Městská knihovna Slatiňany oznamuje, že během měsíce září proběhla literární soutěž pro děti školního věku pod názvem Nejhezčí zážitek z prázdnin.
Dne 31. října 2005 proběhne v prostorách městské knihovny předání cen vítězům.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.listopad 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany