Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Klub českých turistů pořádal 5. srpna výlet do Jihlavy. Ze Slatiňan je tam přímé spojení rychlíkem. Ve znaku města jsou 2 lvi a 2 ježkové. Od německého názvu ježka vlastně vzniklo jméno města.
Po příjezdu jsme si nejprve prohlédli jihlavské podzemí. Pod historickým jádrem města se totiž nachází po Znojmě druhý největší systém sklepení a chodeb na území naší republiky (místy až třípatrový). Obdivovali jsme práci lidí ve středověku, kteří po centimetrech hloubili chodby i celé místnosti a měli k tomu jen jednoduché nářadí.
Potom jsme byli v Muzeu Vysočiny. I tady jsme se s úžasem dívali na četné práce našich předků (např. zámek, ozdobné klíče). Jsou tam ještě bohaté přírodovědné sbírky včetně spousty exponátů mineralogie a pak expozice dolování stříbra.
Po muzeu jsme procházkou obešli náměstí. Na něm jsou 2 kamenné kašny postavené namísto původních dřevěných, kostel sv. Ignáce z Loyoly, stará radnice vzniklá spojením tří domů a morový sloup. V jeho blízkosti je pamětní deska Evžena Plocka, který se v roce 1969 nedaleko odtud upálil na protest proti sovětské okupaci – stejně jako Jan Palach a Jan Zajíc.
Přestávku a odpočinek jsme měli při obědě v hotelu Zlatá hvězda.
Po obědě jsme si ještě dál prošli historickou část města – kolem domu Gustava Mahlera, Židovskou ulicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie a bránu MATKY BOŽÍ – jedinou zachovanou historickou bránu ve městě. Za branou jsme z rondelové menší vyhlídky obhlédli část zrekonstruovaných hradeb. Pak následovalo menší osvěžení v cukrárně.
Odpoledne jsme navštívili Oblastní galerii Vysočiny, kde je nyní výstava Dotek časů minulých – Rakouské malířství 19. století. Obrazy se nám líbily, ocenili jsme i téměř rodinné přijetí od pracovníků – jedna paní nám hlídala odložené batohy a průvodce si s námi s velkým zájmem povídal o vystavených obrazech. I samotný objekt galerie je velmi zajímavý – původní dva spojené domy mají stejně jako muzeum krytý dvůr s krásným klenutím a malbami. Dva z výstavních sálů mají původní trámové malované stropy. Po této prohlídce jsme šli ke kostelu sv. Jakuba na věž a pokochali se krásnou vyhlídkou.
Na závěr jsme si ještě cestou na nádraží zašli kousek za Pražský most k Památníku královské přísahy. Kamenný památník byl postaven v roce 1565, rok po smrti krále Ferdinanda I. Ten byl v těchto místech 30. ledna 1527 slavnostně uvítán českými pány a rytíři a přísahal zachovávat svobody a výsady země a všech stavů.
A to už byl konec. S myšlenkami na to, kam zase pojedeme příště, jsme se vraceli rychlíkem domů.
KČT Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany