Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Pepík Grof ze Slatiňan chodí dvakrát týdně k učitelce a učí se číst ze slabikáře. Pravidelně dochází do výtvarné dílničky, v níž se mu moc líbí. Nejsou mu čtyři roky, ale sedmkrát tolik.
Věra Grofová se ze všech sil snaží zmírnit následky těžkého hypoglykemického komatu, který před pěti lety postihl jejího syna Pepíka. Teď má naději: uzdravení je možné, ale bude stát hodně peněz.
Pepík je od čtyř let diabetik. Tento hendikep mu v normálním životě dítěte a dospívajícího člověka nikdy nevadil. Před pěti lety se ale vše změnilo.
„Odjel do Karlových Varů. Zůstal sám v hotelu a když ho k ránu našli, byl už v hypoglykemickém komatu. Vypadalo to, že nepřežije. Zázrakem si ale život vybojoval. Po několikadenním bezvědomí se probudil, avšak došlo k poškození mozku,“ vzpomíná maminka Věra Grofová. Přestala chodit do práce a začala se synovi věnovat. Nikdy nepřipustila, aby šel do ústavu. Hledala pomoc u odborníků, ale v ČR ji nenalezla. Nyní ji svitla jiskřička naděje. „Ozval se mi ředitel institutu pro generativní medicínu z USA s nabídkou léčby pro Pepíka. Institut se zabývá transplantací buněk, která je pro uzdravení syna klíčová“, pokračuje. Léčba v zahraničí je nákladná a z dávek sociální podpory, na kterou jsou Věra a Pepík Grofovi odkázáni, ji hradit nelze. Kancelář lékaře Williama C.Redera z Malibu, jež pacientovi ze Slatiňan nabídla pomoc, už vyčíslila náklady na ubytování, letenky a léčbu. V přepočtu na koruny vyjdou asi na 1,3 milionu Kč. „Je to hodně, ale stále doufám a věřím, že nám hodní lidé pomohou. Zřídila jsem pro tyto účely konto u Nadace Charty 77, číslo účtu 777 777 222/0800, variabilní symbol 7611293140. budu vděčná za jakoukoliv, i sebemenší částku. Jistě si dovedete představit, že nyní žiji jen pro Pepíkovo uzdravení. Děkuji všem, kteří pomohou,“ vzkazuje Věra Grofová.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany