Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V posledních třech letech jak ze strany města Slatiňany, tak i Pardubického kraje byly v prostoru místní části Slatiňany - Škrovádu vynaloženy nemalé prostředky. Město Slatiňany ve Škrovádské ulici společně se společností VaK Chrudim realizovalo vodovod a kanalizaci. Správa a údržba silnic Pk provedla opravu mostu přes řeku Chrudimku a to nákladem přes 2 mil. korun.
V loňském a letošním roce ve společné režii kraje a města byla opravena silnice do Škrovádu.Slavnostního otevření komunikace se zúčastnili významní představitelé Pardubického kraje, zejména první náměstek hejtmana Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Ing. Ivo Toman. Město Slatiňany reprezentoval jeho starosta MVDr. Ivan Jeník. Aktu byli přítomni i další hosté, vrcholní představitelé společnosti, která stavbu postavila, společnost AGILE, zástupci Správy a údržby silnic Pk, projektant, atd.
Do opravy komunikace Pardubický kraj vložil částku 6,3 mil Kč. Radnice Slatiňany vynaložila částku 3,8 mil. Kč.
Opravená komunikace bude na základě rozhodnutí zastupitelstev města Slatiňany a Pardubického kraje předána městu.
Stavba je zvláštní tím, že její stavební řešení je koncipováno jako klidová zóna ve městě. Samostatný stavebnětechnický stav preferuje pohyb chodců, dává přednost plochám pro odstavení vozidel, zvýšení poměru zeleně.
Celková koncepce komunikace potlačuje závodnické sklony některých řidičů na rovných úsecích silnic v městských částech.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany