Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Městský úřad Slatiňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:
pracovník/pracovnice Městské knihovny a Infocentra ve Slatiňanech
Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou (po dobu mateřské dovolené) se zkušební dobou 3 měsíce

Předpokládaný nástup: k 15. červnu 2005

Místo výkonu práce: Městská knihovna Slatiňany
Požadujeme:
  • úplné střední vzdělání humanitního směru
  • dobrou uživatelskou znalost práce na PC a orientaci v prostředí internetu
  • aktivní znalost A, nebo N jazyka, znalost dalších cizích jazyků vítána
  • přehled v české i světové literatuře
  • orientaci v oblasti cestovního ruchu
  • organizační schopnosti, komunikativnost, příjemné vystupování, kreativitu, bezúhonnost

Zájemce o uvedené místo podá písemnou přihlášku. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní tel. číslo, datum a podpis.
Přihlášku spolu s životopisem, ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a čestným prohlášením o bezúhonnosti je možno podávat v písemné formě do 6. června 2005, buď osobně na podatelně MěÚ Slatiňany, nebo jako poštovní zásilku na adresu:
Městský úřad Slatiňany
Ing. Jiří Hodic – tajemník MěÚ
T.G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
(tel. 469 660 239)

Ing.Jiří Hodic, tajemník

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany