Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zhotovitel stavby jednotné kanalizace ve Škrovádu, a.s. VCES Praha, zahajuje v těchto dnech stavbu další části této kanalizace - III. etapu stavby, tj. v levobřežní části obce Škrovád. Kanalizační větve budou vedeny především v místních komunikacích, stavba proto přinese opět některá dopravní omezení a dopady stavby pro obyvatele Škrovádu i ostatní občany, kteří se stavbou přijdou do styku.
Žádáme proto občany Škrovádu o bezpodmínečné respektování dopravního značení ( především omezení rychlosti a zákazu vjezdu ), pokynů pracovníků, provádějících stavbu a v neposlední řadě i o přiměřenou míru tolerance k možným negativním vlivům prováděné stavby, především k těm, které není možné zásadním způsobem ovlivnit.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany