Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství čj. ŽP/VH/2914a.2/04/231.2/Sm-8 ze dne 20. 1. 2005, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2005, byl schválen Manipulační řád pro rybníky Mazánek (parc. č. 191) a Návesní (parc. č. 196/1) v kat. území Kunčí.Tímto rozhodnutím byly schváleny tyto rybniční kóty:

Rybník Mazánek
Pevný bod-vrch beton. požeráku284,45 m n. m.
Normální hladina284,00 m n. m.
Max. hladina (při velké vodě)284,00 m n. m.


Rybník Návesní
Pevný bod-vrch beton. požeráku282,80 m n. m.
Normální hladina281,90 m n. m.
Max. hladina (při velké vodě)282,00 m n. m.
Kóta bezpečnostního přepadu282,10 m n. m.


Kóty normální hladiny budou na obou požerácích vyznačeny. Všichni zainteresovaní občané si tak budou moci stanovenou normální hladinu vod v rybnících průběžně kontrolovat. Na stanovenou kótu bezpečnostního přepadu byl vybetonován práh.
Stanovená maximální hladina při velké vodě (po úroveň prahu) bude sloužit pouze po dobu akumulace velkých vod (tání, trvalé deště apod.). Po ukončení mimořádného období bude hladina rybníka bezprostředně upravena na stanovenou normální hladinu.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany