Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Na konci roku 2004 měla organizace 131 členů. Na hodnotící schůzi v novém roce přijímá 14 nových členů. Členové se dle zdravotních možností účastní různorodých činností. Organizátorem a programátorem kulturně poznávacích akcí je pan František Kolek. Jeho přičiněním se v uplynulém roce 2004 uskutečnila řada vycházek, které máme do činnosti zařazené pravidelně každý měsíc. Dále to jsou jednodenní zájezdy za poznáním krás naší vlasti, společně jsme shlédli výstavy, rozšířily vědomosti na fundovaných přednáškách. Společně navštěvujeme kulturní akce. Zúčastnili jsme se i několika exkurzí.
Po zdravotní stránce pečuje o členy předsedkyně organizace paní Olga Slachová. Pod jejím dohledem se řada zájemců zúčastnila dvou týdenních pobytů v přírodních lázních Podhájská na Slovensku, rekondičního pobytu na Selském dvoře v Daňkovicích a pravidelného kondičního plavání v krytém bazénu v Chrudimi.
Pod vedením Růženy Mackové se koná pravidelné cvičení pro zájemce z řad členské základny. Příjemnou návštěvou se staly pravidelné návštěvy členek v pečovatelském domě při významných obdobích v kalendářním roce. Drobné dárky, domácí pečivo, ale hlavně hřejivá slova a pozornost jsou pohlazením pro obyvatelé pečovatelského domu.,br> V rámci mezinárodního dne diabetiků se uskutečnil v listopadu poprvé prodej Modré píšťalky, kterých se prodalo 692 kusů a výtěžek 13 840,-Kč bylo předáno na účet této akce.
Za obětavou práci a zdárný chod organizace byli odměněni členové a úsekářky. Pan Kolek, paní Sýkorová, paní Pytlíková a paní Beranová.
Nejvyššího uznání za dlouholetou práci ve Svazu diabetiků se dostalo manželům Kolkovým, kteří v rámci republikových oslav 50 .let s diabetem obdrželi „Poděkování“ od ústředního svazu diabetiků v Praze.
Mnohotvárnou činnost naší organizace jsme mohli nabídnout členské základně díky finančnímu příspěvku Městského úřadu Slatiňany v částce 3 500,-Kč, Obecního úřadu Lukavice 1 500,-Kč a i z prostředků Pardubického kraje z přiděleného grantu v částce 6 000,-Kč. Finančním darem přispěla naší organizaci s.r.o. M+H autobusová doprava Slatiňany formou bezplatného zájezdu.
V lednu se nám podařilo zajistit očkovací látku proto chřipce, kterou bylo očkováno 40 členů svazu. Poděkování patří dr. Haltuchové a sestře Krunertové, které tuto očkovací látku aplikovali.
Všem jmenovaným srdečně děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Členům organizace přejeme chuť, zdraví a elán do absolvování dalších zajímavých akcí, které budou naší náplní v tomto roce.

Výbor svazu diabetiků Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany