Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V pondělí 21. března se uskutečnilo setkání vedení města s občany místní části Trpišov. V živé diskusi se s asi 35ti občany sešel starosta města, tajemník MěÚ a vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí.

Po úvodním seznámení s investičními záměry přípravou nového územního plánu města Slatiňany včetně všech místních částí byly zodpovězeny některé dotazy občanů a podány informace např. o přidělování bytů, dopravní obslužnosti, silničním provozu a mnoha dalších technických záležitostech a dále o práci a kompetencích městského úřadu a o principech fungování zastupitelstva a rady města a jeho pravomocích. Toto "výjezdní úřední odpoledne" trvalo téměř 3 hodiny. Starosta přislíbil občanům Trpišova další setkání na měsíc září.

Na pondělí 18 dubna v 15.30 se chystá obdobné setkání s občany místní části Kunčí. Vedení města Slatiňany srdečně zve všechny obyvatele této místní části v tuto dobu do úřadovny.

MVDr. Ivan Jeník - starosta
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.duben 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany