Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

V pondělí 31. ledna 2005 v prostorách sokolovny TJ Sokol Slatiňany proběhlo pod záštitou Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škola Slatiňany benefiční pásmo s názvem "Děti dětem, jehož výtěžek bude věnován na pomoc dětem v oblastech postižených přílivovou vlnou tsunami. Ve vstupních prostorách proběhla od 16 hodin prodejní výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Slatiňany a ZŠ Slatiňany. Zde bylo možno přispět peněžním darem do skleněné krychle. Štědřejší dárci si z koncertu kromě mimořádného zážitku odnesli i jednu z památečních plaket s motivem slunce, které speciálně pro tuto příležitost vyrobila paní učitelka Věra Jandová a její pomocníci. Mimořádný zájem veřejnosti se projevil tím, že před začátkem akce byl sál sokolovny zcela naplněn.

V 17 hodin nás úvodním slovem přivítali ředitelé obou škol a předali slovo moderátorkám Simoně Slavíkové a Janě Ozorákové, které v průběhu akce podávaly i zajímavé informace a celé pásmo svým průvodním slovem i příjemně oživily. Ve dvanácti vstupech se nám postupně představili sólisté a soubory obou škol. Pásmo bylo velmi rozmanité, neboť se ho účastnili nejen hudebníci, ale i tanečníci a divadelníci. Nadšení dětí se projevilo na kvalitě produkce, kterou diváci náležitě odměnili vydatným potleskem. Fotografie, které byly pořízeny během akce jsou k dispozici na internetových stránkách ZUŠ Slatiňany. Podnět k pořádání akce vzešel od ředitele Základní umělecké školy Slatiňany, pana Petra Šotty, krátce po odvysílání prvních záběrů z postižených oblastí. K nápadu se připojili bez váhání i učitelé obou škol a svou pomoc přislíbila formou zajištění sálu a technického zázemí i TJ Sokol Slatiňany. Díky dobré spolupráci obou škol, pomoci rodičů a přátel škol a výborné organizaci se celá akce vydařila. V závěru večera moderátorky účinkujícím i publiku v nabitém sále oznámily, že celková hodnota výtěžku z prodej výtvarných prací a z darů pro Asii dosáhla výše 15 055,-Kč. Peníze budou přes účet SRPD3 při ZUŠ Slatiňany odeslány na účet Českého výboru UNICEF a budou použity na materiální pomoc dětem v jedné s postižených oblastí Asie.

Rád bych poděkoval všem účinkujícím, organizátorům a hlavně publiku, které neváhalo a přišlo podpořit svými prostředky asijské děti.

Za SRPDŠ při ZUŠ Slatiňany předseda Jan Kremla
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany