Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vzdělávací program

Škola pracuje dle vzdělávacího programu Základní škola a postupně vypracovává svůj školní vzdělávací program. V současné době dokončujeme učební plán, způsob hodnocení žáků a vypracováváme evaluační nástroje (nástroje sloužící k hodnocení práce školy)

Výchovný program

Od září 2004 uvádíme v život systém kurzů osobnostně-sociální výchovy. Cílem kurzů je hlubší rozvoj tzv. klíčových kompetencí (sociální komunikace, mezilidské vztahy, schopnost spolupráce, kooperace atd.) Kurz je zpravidla dvoudenní, kromě rozvoje uvedených kompetencí se v každém ročníku zaměřuje na jiné téma. Na podzim proběhly tyto kurzy: 6. třídy – Cesta do pravěku, 8. třídy Na vlastní oči (zaměření na mediální výchovu), 1. třídy – Vítej ve světě školy, 2. třídy – Děti přírodě, příroda dětem, 4. třídy Křížem krážem Prahou aneb dovednosti pro život.
Ostatní třídy budou mít kurzy OSV na jaře.

Projekty

V rámci výuky dějepisu byly realizovány pod vedením p. učitele Anýže tyto projekty: Volby v roce 1925, Výstava k mezinárodnímu dni památky holocaustu, archeologické bádání (během něhož došlo k nálezu raně středověké keramiky mezi obcemi Slatiňany a Vlčnov (pravděpodobně nová archeologická lokalita) - viz odborný tisk a internetové stránky školy).
V rámci zeměpisného semináře byla pod vedením p. učitele Hanuše zpracována témata Austrálie, Afrika a Tsunami a realizována prezentace pro ostatní žáky.

Exkurze

V 1. pololetí proběhly následující exkurze: literární (Haškova Lipnice), přírodovědná (Příroda na Pardubicku), v rámci dějepisu Okresní archiv, Všestary – středisko experimentální archeologie, Uhřínov – středověká vesnice, židovský hřbitov.

Divadlo

7. třídy navštívily Národní divadlo v Praze, 24 žáků se pravidelně účastní abonentského programu ve Východočeském divadle v Pardubicích.

Zahraniční akce

V září jsme navštívili v rámci družby školu v Rorbasu Freiensteinu-Teufenu ve Švýcarsku. Akce se účastnilo 20 našich dětí a trvala týden.
V říjnu proběhla v rámci tělesné výchovy a zeměpisu tzv. Ennská cyklostezka – cyklistické putování Rakouskými Alpami.

Spolupráce s rodiči

Ve spolupráci s KRPŠ jsme začali pořádat cyklus přednášek pro rodiče zaměřených na výchovná a vzdělávací témata. V listopadu proběhlo první setkání a v únoru pokračování.

Mgr. Daniel Vychodil, ředitel školy
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany