Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Od 7. února 2005 je přesunuta agenda vydávání rybářských lístků do budovy Chrudim, Pardubická 67 (bývalý okresní úřad), přízemí č. dveří 124 - p. Ročňák, Odbor životního prostředí.
K žádosti o vydání rybářského lístku je nutné:
  • občanský průkaz
  • doklady o získané kvalifikaci (dřívější rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž).
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, došlo k úpravě správního poplatku za vydání rybářského lístku:
1 rok100,-Kč
3 roky200,-Kč
10 let500,-Kč

Poplatek 50% ze základní částky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům základních škol žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají.li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanovených jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území české republiky.

Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku. Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany