Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Pracovníci údržby města budou v následujícím období provádět doplňování a výměnu tabulí s označením ulic a veřejných prostranství ve Slatiňanech ( ne v ostatních částech obce ). Žádáme občany města, vlastníky nemovitostí, aby při této činnosti vyšli pracovníkům, kteří budou instalaci tabulí provádět, vstříc.

Ze zákona o obcích vyplývá, že vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúpatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti. V blízkosti tabulky se nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto ( § 30 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů).

Porušení této povinnosti je u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, postihováno jako delikt podle § 58 odst. 1 zákona a u fyzických osob, které nejsou podnikateli, jako přestupek podle § 47b odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve zněních pozdějších předpisů.

Současně opětovně upozorňujeme na povinnost pro vlastníky budov označit je popisným nebo evidenčním číslem ( u staveb pro rekreaci ) – viz. § 31 téhož zákona.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany