Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Připomínáme držitelům psa, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psa, že se blíží termín jeho splatnosti, kterým je 31. březen 2005. Trvá možnost úhrady v hotovosti v pokladně MěÚ. Zánik poplatkové povinnosti z důvodu úhynu psa, jeho ztráty, darování, nebo prodeje, či změny trvalého pobytu je nutné do 10 dnů nahlásit na MěÚ. Rovněž tak započetí držení psa je nutné provést do 10 dnů písemně na tiskopise, který vydá hospodářsko správní odbor. Stále se chybuje v přihlašování psů. Podle původního zákona se ze psa platilo od šesti měsíců, ale nyní je to již od tří měsíců!Každý pes by měl být označen evidenční známkou, která je poplatníkovi vydaná při přihlášení psa. Nemáte-li z nějakého důvodu známku přidělenou, je nutné si ji vyzvednout u pí. Hanušové. Označení psa známkou usnadňuje identifikaci držitele psa, v případě, že se pes zaběhne, či ztratí.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany