Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Schvaluje
 1. návrh rozšířeného programu jednání
 2. odpisové plány na rok 2005 pro příspěvkové organizace města Slatiňany:
  • Základní školu Slatiňany
  • Mateřskou školu Slatiňany
  • Školní jídelnu Slatiňany
  • Základní uměleckou školu Slatiňany
  ve znění zprávy č. 1/47
 3. závazné ukazatele na rok 2005 pro příspěvkové organizace města Slatiňany:
  • Základní školu Slatiňany
  • Mateřskou školu Slatiňany
  • Školní jídelnu Slatiňany
  • Základní uměleckou školu Slatiňany
  ve znění zprávy č. 2/47.
 4. rozdělení celkového limitu finančního příspěvku - grantu v rámci výdajů schváleného rozpočtu na rok 2005 ve výši Kč 270 000,- :
  • 210 000,- na činnost
  • 40 000,- na ceny do soutěží
  • 20 000,- mimořádné příspěvky
  ve znění zprávy č. 3/47
 5. jako dodavatele pro realizaci energetického auditu v Základní škole Slatiňany firmu - Economic-Energy Consulting Pardubice, Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice za celkovou cenu 45 000,- Kč(cena smluvní - firma není plátcem DPH) ve znění zprávy č. 7/47
 6. pojištění hasičského vozidla CAS u pojišťovací ústav KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. s variantou spoluúčasti 10 % s roční splátkou vč. pojištění skel a úrazu ve výši 82 063,- Kč. ve znění zprávy č. 8/47
 7. Ceník placených služeb a poplatků v městské knihovně a Pravidla pro uživatele internetu v městské knihovně ve znění zprávy č. 9/47
 8. použití znaku města Slatiňany Klubem lékařů Podorlicka se sídlem v Žamberku pro potřeby cyklistické soutěže. Konkrétní způsob užití bude předem odsouhlasen.
 9. pozvání jednatele Strojírny Potůček s r.o. Slatiňany ing. Jaroslava Košťála na jednání po předání auta hasičům
 10. vypracování aktualizaci seznamu žadatelů o přidělení bytu ve Slatiňanech.
2. Neschvaluje
 1. jako dodavatele didaktické a výpočetní techniky pro Základní školu Slatiňany firmu - Pikolová Anna, Gen. Gavorova 563, 503 03 Smiřice, za celkovou cenu 156 251,- Kč vč. DPH, ve znění zprávy č. 7/47
3. Doporučuje
 1. řediteli Základní škole Slatiňany položku "služby" srovnávací testy Kalibro ve výši 8.000,-Kč použít k jiným účelům po konzultaci s radní p. Marii Málkovou
4. Ukládá
 1. vedoucí hospodářsko správního odboru předložit 16.2.2005 obsahy pojistných smluv žáků příspěvkových organizací (jejich plnění)
 2. projednat řediteli ZŠ Slatiňany nabídky didaktické a výpočetní techniky pro Základní školu Slatiňany od místních subdodavatelů (Slatiňany, Chrudim) včetně firmy, která zabezpečuje výpočetní techniku pro MěÚ Slatiňany
 3. velitelům hasičů sledovat grantovou politiku státu a Pardubického kraje a maximálně ji využívat ve prospěch sborů dobrovolných hasičů.
5. Vyhlašuje
 1. dnem 31. 1. 2005 výběrové řízení pro poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2005.
6. Jmenuje
 1. komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany takto: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Lukáš Petr, člen RM, Ing. Jiří Hodic Miloslava Hejzlarová, Antonín Odvárka, Lenka Březinová.
7. Zmocňuje
 1. k zastupování města Slatiňany ve věci reklamací na 30ti bytových jednotkách na Starém náměstí Advokátní kancelář, advokátku Helenu Tomiškovou.
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.březen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany