Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
hlásila tisková zpráva Ligy ekologických alternativ (LEA) ze dne 23. 11. 2004. A Slatiňany se staly jednou z oněch pomyslných hvězd. O co vlastně šlo? Solární liga ČR je soutěž obcí a měst ve využívání energie Slunce. Pravidla ligy jsou jednoduchá - každá obec či město se může stát jejím účastníkem tím způsobem, že vyplní jednoduchý formulář, na němž uvede jakýkoli funkční solární systém nacházející se v jejím katastru. Hodnotící komise pak sečte metry čtvereční všech solárních instalací, vydělí je počtem obyvatel a tím je vítěz znám. Nerozhoduje přitom, zda se sluneční kolektory, či jiná zařízení využívající sluneční energii (např. vakuové kolektory, fotovoltaické panely či Fresnelovy čočky) nacházejí na obecním, soukromém, družstevním či jiném majetku.
A světe div se, Slatiňany se staly vítězem v kategorii SOLÁRNÍ MĚSTA. Jak k tomu došlo? Základem úspěchu v této kategorii, v níž bylo přihlášeno celkem 249 obcí a měst včetně Prahy, Plzně, Ostravy a jiných velkoměst, se stala velká instalace solárních panelů v Ústavu sociální péče. Na jednom z ústavních objektů, tzv. Slunečním (Mézlově) domě v ulici Vítěz-ství čp. 115 se totiž nachází 148 m2 solárních kolektorů, a rovněž 6 m2 fotovoltaických článků (fotovoltaický článek mění sluneční energii na elektřinu). Sluneční energie zde zajišťuje celoroční vytápění tohoto třípodlažního objektu (dům má od roku 1996 vestavěné obytné podkroví). Rovněž již zmíněné fotovoltaické panely pomáhají ústavu mírně šetřit náklady na elektřinu, protože jisté množství této cenné energie do domu spolehlivě vyrobí a dodají. Nevýhodou obou systémů však stále zůstávají značné náklady na jejich pořízení. Zato o výhodách snad ani mluvit nemusíme, jsou zcela zřejmé. Bezkonkurenčně levná energie a naprosto ekologický provoz, který neprodukuje žádné škodliviny, se pak stává cílem mnoha exkurzí odborné i laické veřejnosti. Pokud bychom takto postupovali všude, nepotřebovali bychom tolik tepelných elektráren a stále ještě diskutovaný Temelín by asi nikdy neexistoval.
Cenu za vítězství v kategorii SOLÁRNÍ MĚSTA převzali dne 24. 11. 2004 z rukou zástupců Ministerstva životního prostředí ČR a poslance evropského parlamentu - Milana Horáčka na holešovickém výstavišti v Praze starosta města, pan Ivan Jeník a ředitel ÚSP Slatiňany, Mi-roslav Kubín. Ceny, které kromě diplomů a keramických sluncí tvořily dva solární panely v nerezovém plášti včetně čidla a regulace (v ceně cca 20.000 Kč) se předávaly při příležitosti konání mezinárodního veletrhu vytápění a klimatizace - Aqua therm Praha. Kolektory budou umístěny na některé z budov v majetku města Slatiňany v návaznosti na rozhodnutí Rady města.
Antonín Odvárka, vedoucí OVŽP
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany