Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vzhledem ke složité dopravní situaci ve městě, obzvlášť v hlavní turistické sezóně, přistoupilo Město Slatiňany k novému řešení možností parkování pro vozidla návštěvníků města.
Po dohodě se společností s r.o. Strojírna Potůček, schválené radou města, je zřízeno a označeno centrální parkoviště, na kterém mohou parkovat autobusy, nákladní i osobní automobily, na asfaltové ploše před podnikem. Zájezdové autobusy, které přivážejí návštěvníky Státního zámku a dalších turistických zajímavostí Slatiňan, mohou bezpečně vyložit svoje pasažéry v prostoru vyústění ulice Jiráskovy do ulice T.G.Masaryka ( jinak silnice I/37). Jiráskova ulice je přístupovou ulicí k zámku a zámeckého parku. Zde bude v jarních měsících 2005 vyznačena autobusová zastávka pro zájezdové autobusy. Autobusy pak odjedou na výše uvedené parkoviště. Při odjezdu návštěvníků mohou tyto zájezdové autobusy naložit cestující buď na stejném místě, kde byli vyloženi, nebo v prostoru parkoviště ( vzdálenost parkoviště od vstupu do zámku a parku je cca 800 m).
Osobní automobily mohou parkovat :
a) na parkovišti mezi Městským úřadem a restaurací U zámku ( naproti křižovatce ulic T.G.Masaryka a Jiráskovou ). Vzdálenost od parkoviště ke vstupu do zámku a zámeckého parku je cca 150 m.
Na tomto parkovišti došlo ke změně : Bylo zde vyloučeno parkování autobusů a nákladních vozidel!
b) na parkovišti v ulici V Kaštance (poblíž vstupu do areálu Národního hřebčína a zámeckého parku). Parkoviště je postupně upravováno, je zajištěn bezpečný přechod chodců z parkoviště do areálu. Vzdálenost od parkoviště k Národnímu hřebčínu je cca 200 m, ke vstupu do státního zámku 400 m.
c) V letních měsících je možné omezené parkování vozidel také na Starém náměstí ( na pravém břehu řeky Chrudimky poblíž budovy základní školy ). Vzdálenost od vstupu do zámku ( cesta po lávce přes řeku Chrudimku a dále po cyklopěším chodníku, který návštěvníky dovede ke vstupu do zámku ) je cca 300 m.
Upozorňujeme návštěvníky města - motoristy, že nedodržování dopravního značení ve městě a porušování § 25 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích - Zastavení a stání, bude dopravní policií v celém obvodu města přísně postihováno. Nepřípustné je také odstavovat vozidla na trávnících a další veřejné zeleni ( především se jedná o ulice Vrchlického a Podskála ).
Mapku s vyznačením výše uvedených parkovišť najdete na webových stránkách města a parkoviště jsou vyznačena také na orientačních plánech města.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany