Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
na velkoobjemový, bioodpad a nebezpečné složky komunálního odpadu budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:
V Kunčí na návsi13.11.2004 8.00 - 10.00 hod.
V Trpišově na návsi13.11.200410.30 - 12.30 hod.
Na Starém náměstí ve Slatiňanech20.11.20048.00 - 10.00 hod.
Na návsi ve Škrovádě20.11.200410.30 - 12.30 hod.

Uložení odpadu do přistavených kontejnerů bude zdarma pro trvale hlášené občany, vlastníky rekreačních objektů a pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání (na základě předložené smlouvy s městem Slatiňany).
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou např.: lednice , televizory, baterie, barvy, znečištěné tkaniny od oleje, zářivky, asfalt s obsahem dehtu, nádobky od spreje atd.
Petra Medunová, HSO
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.listopad 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany