Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V průběhu letních prázdnin pořádalo středisko Junáka Slatiňany čtyři letní tábory - tři dětské a jeden pro dospělé.
Skauti a vlčata z 3. oddílu tábořili v údolí Doubravky, skauti a vlčata z oddílu Dúnadan na Račím potoce v Toulavcových maštalích a děvčata u Kostelce u Heřmanova Městce. Dětské tábory byly čtrnáctidenní až šestnáctidenní. Dospělí - oldskauti - strávili týden na Březinách.
V srpnu probíhal v Šiškovicích Železnohorský lesní kurz jako vzdělávací akce pro skautské vedoucí (tzv. čekatele). Kromě zkouškových disciplín (pedagogika, psychologie, metodika, zdravověda, hospodaření, organizace a právo a myšlenkové základy skautingu) se účastníci věnovali skautské a tábornické praxi, zažili několik prožitkových her, uklidili údolí Okrouhlické potoka od odpadků. K hostům kurzu patřil spisovatel Miloš Zapletal, psycholog a čestný náčelník Junáka Václav Břicháček a ředitel nadace Člověk v tísni Šimon Pánek. Se všemi proběhly velmi zajímavé besedy. Kurzu se účastnilo i 12 členů z našeho slatiňanského střediska.
Poděkování
Středisko Junáka Slatiňany děkuje firmě Potraviny Málek za sponzorování dopravy materiálu a věcí na letní skautské tábory.
Mgr. Daniel Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany