Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Po skončení II. světové války okolí Slatiňan představovalo potenciální hrozbu pro obyvatele, neboť se tu nacházela válečná munice po Němcích. Ty byla odhazována podél cest ustupující demoralizovanou hitlerovskou armádou už jako nepotřebná přítěž.
Občané sami upozorňovali příslušné orgány na výskyt munice, která byla pak odstraněna a společně se střelivem ve vagonech na nádraží odvážena do kamenolomu na Podhůře k likvidaci.
Přes opakovaná veřejná upozornění a varování jaké nebezpečí hrozí nálezci při jakékoliv manipulaci s ní, bylo bohužel zaznamenáno několik smrtelných úrazů. Mladí chlapci toto riziko podceňovali v touze po hrdinství či zvídavosti.
První obětí se stal v roce 1945 šestnáctiletý Ladislav Dušek poté, co byl lom zavezen německou municí. To vedlo pak k opatření, spočívající v jejím převozu na bezpečnější místo v lese. A právě tato lokalita byla svědkem velké tragédie, která si vyžádala čtyři životy třináctiletých kluků a dvou těžce zraněných. K neštěstí došlo 17.2.1946 a místo je označeno křížkem s textem, jmény nebohých hochů a jejich podobiznami. Nalézá se při asfaltové lesní cestě, vedoucí od rybníku Perný v kochánovickém rybničním úvalu ve směru k hájence u Smrkova Týnce. Chlapcům byla osudná manipulace s minometným granátem. Jejich smrt otřásla svědomím občanů regionu a rodiče prožívali psychické trauma do konce života, naplněném žalem a zoufalstvím nad krutou ztrátou svých synů.
Munice zabíjela i v blízkém okolí města. Na připojené fotografii vidíme mezi smutečními břízkami malý křížek z terasa, který je 90 cm vysoký a bez dalších údajů. Je umístěn v aleji při cestě od zámeckého parku po mírně stoupající silnicí vpravo před oploceným výběhem koní. Pomníček je situován pouze symbolicky, a to jako označení nešťastné události, k níž došlo poněkud západněji pod Švýcarnou. Zaměstnanec hřebčína, Josef Habart, našel při pastvě koní granát, který patrně odjistil při neodborném zacházení a explodoval mu v ruce. Následky byly strašné. Výbuch jej devastoval tak, že části jeho těla byly posbírány z velké plochy pastevního areálu. K této tragické nehodě došlo 28.8.1948 a Habartovi bylo 43 let. Pamětníci si tento smutný případ opět vybavili po vystavení úmrtního oznámení jeho ženy Aloisie Habartové, která zemřela v lednu letošního roku ve věku 93 let (ve Slatiňanech již nebydlela).
Školní děti byly v poválečných letech poučovány každý měsíc o tomto nebezpečí, přesto došlo k úrazu žáka střední školy Ladislava Mejdra. Při pálení čarodějnic na Vrchlického návrší v r. 1948 byl zasažen střepinou z explozivní nálože do oka, jež byla iniciována k detonaci po odhození hořícího koštěte do křoví. Zraněné oko bylo Mejdrovi amputováno za skleněné.
Na těchto příkladech ilustrujeme kolik lidských životů a zranění mají na svědomí první poválečná léta, než byla tato skrytá hrozba z války alespoň minimalizována. S nevybuchlou municí se můžeme stále ještě setkat dodnes, ale její nálezy ve větším měřítku jsou již velmi ojedinělé.
Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany