Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
S počátkem nového školního roku jsme přivítali v učitelském sboru dvě nové tváře - p.uč. Helenu Bouškovou a p. uč. Jana Bartoše.
Od letošního roku zavádí škola systém kurzů osobnostně - sociální výchovy. Tyto kurzy mají zpravidla podobu dvoudenního soustředění, jehož cílem je rozvíjet požadované kompetence u žáků v oblasti sociálních vztahů, komunikačních dovedností a hodnot. V každém ročníku bude mít kurz OSV jiné tématické zaměření.
Další změnou je úprava učebního plánu a výrazně vyšší počet volitelných předmětů hlavně u žáků 9. tříd. Vycházíme z předpokladu, že se žáci vyšších ročníků v souvislosti s rozhodováním o svém budoucím studiu a povolání potřebují již více profilovat. Každý žák 7. 8. třídy má tři hodiny volitelných předmětů týdně, žáci 9. tříd hodin pět. V 9. třídě je část volitelných předmětů zaměřena na intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám.

Švýcarsko

Druhý zářijový týden strávilo 21 žáků a 3 učitelé naší základní školy na již tradičním výměnném pobytu ve Švýcarsku, který probíhá v rámci družby Slatiňan s obcemi Rorbas - Freienstein -Teufen.
Žáci navštívili tamější školu, města Curych a Bern, přezkoumali skanzen Ballenberg, zúčastnili se putování podél Rýna s prohlídkou Rýnských vodopádu. Měli možnost poznat způsob života Švýcarů a některé jejich zvyky. Tečkou za naší účastí byla návštěva slavnosti „Burgfest“ pořádané k 750. výročí založení hradu Freinstein. Žáci vystoupili rovněž se svojí prezentací o České republice.
Hlavní přínos vidíme v oblasti rozšiřování obzorů žáků, mezikulturního povědomí a samozřejmě jazykových znalostí a dovedností.
Za rok přijedou Švýcaři zase na týden k nám.
Mgr. Daniel Vychodil
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany