Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Výroba 1 tuny papíru ze sběrového papíru může ušetřit až dva vzrostlé stromy. Třídění ukládá zákon o odpadech a nakonec poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu vytřídíme, o to více bychom mohli ušetřit na poplatku za odpad. Navíc má město Slatiňany v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpátky. Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech se zavedl sběr a třídění plastů. Třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji
a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.
Kontejnery na plasty jsou žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod.
Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC. Kontejnery na plasty se většinou vyvážejí jednou týdně, přičemž hmotnost plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 Kg.
Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET láhve, PE fólie
a lahvičky, případně pěnový polystyren.
PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují do firem, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo se vyvážejí do Číny, kde se především z PET láhví vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba nových láhví ze starých.
Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na čistotu a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.

Do kontejnerů na plasty
patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin, prázdné obaly od kosmetiky.
V kontejnerech NESMÍ skončit plasty znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové plasty.
Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříme místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr. U láhví není vhodné dotahovat uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků.

Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění plastových odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku.

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
Papír PAP 22
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Bílé sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnědé sklo GL 72
Ocel FE 40
Hliník ALU 41
Dřevo FOR 50
Polyethylentereftalát PET 1
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4
Polyetylén (lineární) HDPE 2
Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany