Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zlatá svatba
Dne 14. srpna oslaví v obřadní síni města Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Jaromír a Zdeňka Hanušovi, Slatiňany, 459. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 19. června 2004 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Duna Nikolas
Křišťáková Sabina
Kubantová Kateřina
Kučerová Stanislava
Lamberská Viktorie
Modráček Jan
Pleninger Vít
Ryzová Alžběta
Šára Ondřej
Na této malé slavnosti účinkovali žáci a žákyně ZUŠ pod vedením pana učitele Jiřího Formana. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Ukončení školního roku

Město Slatiňany dne 30. června připravilo pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany slavnostní ukončení školní docházky v obřadní síni MěÚ Slatiňany spojené s předáním vysvědčení a pamětních listů.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany