Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Každý správný kluk, každé správné děvče touží po partě kamarádů, společných zážitcích, objevování, dobrodružství….
Rodiče si přejí, aby jejich děti trávily svůj čas smysluplným způsobem v dobré společnosti.
Neformální přátelská skupina, která pracuje na realizaci společných cílů je klíčová pro rozvoj osobnosti mladého člověka a jeho utváření vztahu ke světu. Skauting je hnutím, které se snaží nabízet smysluplný, pestrý a všestranný program ve kterém naleznete důraz na hodnotovou výchovu, vztah k přírodě, rozvoj zodpovědnosti za sebe i společnost, sportování, cestování, rozvoj různých dovedností.
Naše činnost má podobu pravidelných každotýdenních schůzek, víkendových výprav a výletů (zpravidla 1 x měsíčně), letních táborů, brigád, sportovních, kulturních a humanitárních a dalších akcí. Jsme nezisková organizace s celostátní působností. Ve Slatiňanech máme šest oddílů pro různé věkové kategorie od prvňáčků až po dospělé. Oddíly vedou kvalifikovaní vedoucí. Vyzkoušejte, jestli Vám budeme vyhovovat. Pojďte s námi, pojďme společně.
Junák - svaz skautů a skautek České republiky, středisko Slatiňany
Mgr. Daniel Vychodil
Vedoucí střediska
Kontakt 776201695
Přibírat nové členy budeme hlavně do oddílů mladších chlapců a děvčat (od 1. třídy)
Vedoucím oddílu vlčat (mladších chlapců) je Ivan Čermák, schůzky budou probíhat pravděpodobně každé úterý od 16.00 do 18.00 hod. (kontakt 777297725), vedoucí družiny světlušek (mladších děvčat) je Věra Linhartová a pravidelné schůzky budou probíhat pravděpodobně každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod. (kontakt 732145955)
Přijímáme i zájemce vyšších věkových kategorií.
Schůzky začínají sice až v druhém zářijovém týdnu, neodkládejte však rozhodnutí a již nyní si zamluvte místo pro své ratolesti, neboť všechny oddíly mají svou ohraničenou kapacitu.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany