Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Dne 14.5.2004 probíhalo v areálu Slunečního domu (ústavní objekt v ul. Vítězství 115) slavnostní otevření druhého zrekonstruovaného objektu, původně chlévů a koníren. Protože na kompletní rekonstrukci v hodnotě téměř 11 miliónů korun přispělo kromě několika institucí českého státu a Pardubického kraje rovněž mnoho tuzemských , ale i zahraničních sponzorů, pozval je ústav na již zmíněné slavnostní otevření domu. Ceremoniálu se kromě 13 zástupců zahraničních sponzorů (všichni byli z Nizozemska) zúčastnili rovněž zástupci MěÚ Slatiňany v čele se starostou města, dále předseda Senátu ČR Petr Pithart, zástupce velvyslankyně Nizozemského království v ČR pan Roggenkamp a řada dalších hostí.
V souvislosti s tím však ÚSP Slatiňany řešil problém jak zajistit co nejlevněji odpovídající ubytování pro větší počet zejména zahraničních návštěvníků. Proto jsme se obrátili s žádostí o pomoc na město Slatiňany. Pan starosta nám nejen ochotně vyšel vstříc a bezplatně nám byla na tři dny pronajata veškerá ubytovací kapacita podkrovních místností v budově radnice, ale rovněž nám byl dojednán kontakt s rekreačním zařízením Mlýn - Skály, které patří bratrům Malinovským. Ačkoliv ústav nakonec této posledně uvedené možnosti nevyužil, setkali jsme se při jednání s pány Hugem a Vojtěchem Malinovským s velkou vstřícností a bylo nám nabídnuto rovněž bezplatné ubytování pro několik osob.
Děkujeme proto srdečně jak Městu Slatiňany v čele s panem starostou Jeníkem tak bratrům Hugovi a Vojtěchu Malinovských za jejich pochopení a pomoc při řešení ubytování našich hostů. Pomoc všech výše jmenovaných chápeme jako konkrétní a hmatatelný výraz účinné pomoci našim postiženým spoluobčanům.
Za ÚSP Slatiňany, Ing. Miroslav Kubín, ředitel

Důchodci z DPS Slatiňany, členové klubu důchodců a členové svazu diabetiků děkují touto cestou městu Slatiňany za hudební pořad a květinový dárek. Vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Slatiňanech u příležitosti Dne matek bylo milým dárkem a zpestřením našeho všedního dne. Při této příležitosti důchodci z DPS Slatiňany děkují také svazu diabetiků za milé pohoštění.

Hezké zážitky připravilo město Slatiňany pro důchodce tím, že pro ně uspořádalo dne 18. května 2004 výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, spojený s občerstvením v restauraci Monaco. Za tuto pěknou akci chceme městu Slatiňany poděkovat.
Účastníci zájezdu

Děkujeme co nejsrdečněji městu Slatiňany, panu Starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, Aleně Pavlišové a Martě Kolouchové, za opravdu krásnou a důstojnou oslavu našeho vzácného jubilea - diamantové svatby.
Manželé Horníkovi

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za velmi pěkné uspořádání oslavy výročí naší zlaté svatby. Chvíle prožité na MěÚ Slatiňany jsou pro nás nezapomenutelným zážitkem.
Manželé Tlapákovi

Rádi bychom Vám tímto poděkovali za milou návštěvu u příležitosti výročí naší zlaté svatby. Také upřímně děkujeme za vaše vřelé blahopřání i hezký dárek.
Manželé Marie a Jindřich Boháčovi

Chtěli bychom tímto poděkovat městu Slatiňany za oslavu naší zlaté svatby.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na slavnostním uvítání, kulturní vložce, dárek a pohoštění. Byla to velice milá oslava našeho výročí. Přejeme Vám všem hodně zdraví a úspěchů ve vaší další práci.
Manželé Cellarovi a manželé Linhartovi
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 7.červen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany