Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Na starší fotografii okolí škrovádské návsi vidíme původně dřevěný most přes řeku a v pozadí trafostanici, dnes již odstraněnou, která byla postavena za účelem elektrifikace obce po II. světové válce (1946).
Zmíněný most si zaslouží malou pozornost, neboť jeho realizací před koncem 19. století se zlepšilo dopravní spojení mezi oběma břehy řeky, dělící obce i lomy na pískovec. Jednalo se hlavně o převoz kamene koňskými povozy, přes vodní tok v době zvýšené poptávky po výrobcích zdejších kameníků.
Obecní zastupitelstvo se začalo zabývat myšlenkou postavit most přes řeku až po osamostatnění Škrovádu (1889). Dosud byla řeka překlenuta lávkou pro chodce a povozy s nákladem využívaly čtyř brodů. Most postaven byl a k jeho výstavbě se použilo dřevo z obecního lesa. Záhy se však ukázalo, že vyhovuje k přejezdu lehkých nákladů, nikoliv plně naložených vozidel. Těm byl vjezd na most zakázán a závozníci odjíždějící z lomů byli opět odkázáni na brody.
Dřevěný most se v prvním tisíciletí 20. století stal mezi místním obyvatelstvem předmětem častých půtek, jež se časem vyhrotily. Dva tábory příznivců a odpůrců sestavily kandidátky do voleb, přičemž na jedné z nich byl v čele průmyslník a kamenický mistr Josef Drobílek a měla v titulu název Strana pro postavení nového mostu přes Chrudimku. Drobílkova strana zaznamenala ve volbách úspěch, ale nezískala potřebnou většinu hlasů, takže z projektu kamenného mostu sešlo. To byla také poslední příležitost ještě jej vybudovat, avšak zabránil tomu konservativní postoj části škrovádských patriotů.
V těžbě pískovce nastává pak stagnace, protože se na trhu objevily moderní stavební materiály, zejména cement a výrobky z něj. Po I. světové válce dochází k výraznému útlumu kameničiny a za II. světové války tato profese již zanikla.
Ves, která od roku 1960 tvoří místní část Slatiňan, se nového mostu přeci dočkala. Nebyl to kamenný, ale ocelový. V dubnu 1966 byl stržen starý most (viz foto) za účelem šalování betonáže dvou pilířů, na nichž byly usazeny nosníky. Slavnostní otevření mostu se konalo 9.7.1966. Občané se sami podíleli na jeho výstavbě v akci Z vytvořili dílo v hodnotě 0,5 milonu Kčs.
Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 7.červen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany