Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Upozornění
Škola byla upozorněna na nevhodné chování některých žáků v době Čarodějnic. V několika případech jsme zjistili oprávněnost těchto připomínek a informovali rodiče těchto žáků. Dále byla celá problematika probrána v jednotlivých třídách. Nicméně je třeba zdůraznit, že v době mimo školní vyučování zodpovídají za jednání svých dětí rodiče.

Důležité termíny:
Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči:
úterý 8.6. v 16.00 ve vedlejší budově školy
Závěrečné shromáždění rodičů
: čtvrtek 24.6. 2004 v hudebně hlavní budovy školy. Cílem bude zhodnocení končícího školního roku, seznámení s přípravami na další školní rok a se změnami, které se chystají v základním školství (nové zákony). Rodiče žáků 1.tříd v 15.30 hod, rodiče žáků 2.-5. tříd se sejdou v 16.00, rodiče žáků druhého stupně v 17.00 hod. Těšíme se na Vaši účast!
Zápis do školní družiny pro příští školní rok:
pro budoucí prvňáčky proběhne v rámci výše uvedené schůzky dne 8.6., pro všechny ostatní zájemce ve středu 9.6. 2004 od 16.00 do 17.00 hod v prostorách školní družiny. Mgr. Daniel Vychodil
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.červen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany