Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

1.Akce celostřediskové

  1. výročí střediska

v roce 2003 si středisko Junáka Slatiňany připomínalo 70. výročí svého založení. V této souvislosti jsme pořádali dvě velké akce pro veřejnost – 2. skautský ples a Akademii s vystoupením jednotlivých oddílů a družin. Dále jsme vydali Almanach, který dokumentuje činnost střediska od obnovení činnosti v roce 1989 do současnosti.

  1. další střediskové akce veřejně prospěšného charakteru, akce pro veřejnost

Pořádali jsme ekobrigádu na úklid podél Chrudimky – směr Chrudim, úklid za Sokolovnou (pálení roští), výstavu z celosvětového Jamboree v Thajsku, Čarodějnice pro veřejnost, akce pro ÚSP (z pohádky do pohádky), Mikuláš pro ÚSP, Mikuláš pro veřejnost, roznášení Betlémského světla, brigádu v Třešňovce.

  1. údržba základny v Šiškovicích

Proběhlo několik brigád na údržbu chaty a prostor tábořiště, největší akcí byla rekonstrukce podlahy v jedné místnosti a oprava zadní stěny chaty.

  1. další střediskové akce

Konal se lyžařský výcvik na Vysočině (na Maděře), rádcovský kurz pro mladé vedoucí, skautské velikonoce v Šiškovicích, návštěva lanového centra v Olomouci, účinkování na Bambiriádě, skautský Silvestr

  1. Tábory

V roce 2003 proběhly 3 stálé čtrnáctidenní tábory, dva v Šiškovicích a jeden na Doubravce.
Dále jsme spoluorganizovali putovní tábor pro starší skauty a skautky po Českosaském Švýcarsku a Lužických horách.


  1. Oddílové akce

Kromě akcí střediskových, které pořádáme společně, vyvíjí každý oddíl a družina svou vlastní činnost (Oddíl se zpravidla dělí na několik družin). Jedná se o pravidelné týdenní schůzky, výpravy, výlety a další akce. Tato činnost je základem skautského výchovného programu, který je zaměřen na hodnotovou (etickou) výchovu a všestranný výcvik úměrný jednotlivým věkovým skupinám. Oddíly vedou kvalifikovaní činovníci. Příklady některých oddílových akcí v roce 2003.

Skauti: čtyřdenní putování „Kudy kráčela historie“ – po linii předválečného pohraničního opevnění (Dobrošov, Březinka atd.), vodácký výcvik na Seči, výpravy na Žebro, Doubravku atd.

Skautky: výpravy po okolí Nasavrk, do Jeníkova, Putování po Vysočině…

Mladší – světlušky a vlčata – setkání v Hlinsku, kulturní památky Chrasti, divadlo v HK.

  1. Akce krajského, celostátního či mezinárodního charakteru

Hlídka skautů se probojovala do krajského kola Svojsíkova závodu, starší skauti a skautky se účastnili OBROKU – celostátního setkání, 3 členové našeho střediska byli vybráni do výpravy na celosvětové setkání skautů Jamboree v Thajsku.

Mgr. Daniel vychodil, vedoucí střediska

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany