Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Státní ústav radiační ochrany nám sdělil, že při namátkovém průzkumu radonu v obydlích zjistil, že v některých moderních rodinných domech, nedávno postavených a kolaudovaných, překračuje koncentrace radonu doporučenou hodnotu 200 Bq/m3. Tyto domy nejsou zřejmě dostatečně chráněny proti pronikání radonu z podloží (projektantem navržená opatření byla nedostatečně účinná nebo při provádění stavby nebyla věnována dostatečná péče provádění navržených protiradonových opatření), nebo není zajištěna dostatečná výměna vzduchu v budově. Tím dochází ke zbytečnému ozařování obyvatel domu.

SÚRO nabízí vlastníkům či uživatelům rodinných domů možnost zkontrolovat po kolaudaci dlouhodobý obsah radonu ve dvou standardních místnostech rodinného domu. Měření je prováděno korespondenčně, zdarma a trvá 1 rok. Výsledky se sdělují pouze účastníkovi průzkumu a nemají žádný zpětný vliv na kolaudaci. Uvedená měření nenahrazují v žádném případě měření ke kolaudaci. Jako podmínka k tomuto bezplatném průzkumu je sdělení údajů o stavbě a radonovém riziku pozemku, které mohou mít vliv na obsah radonu v budově. Součástí průzkumu je i možnost bezplatného korespondenčního změření obsahu radonu ve vodě (u individuálních zdrojů vody).

Kontakt: Státní ústav radiační ochrany, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové
Tel. 495 211 487
www.suro.cz
v oddíle Radonový program nebo radonové tiskoviny
e-mail: dhladik@suri.cz

Případné další informace je možno získat u vedoucího odboru výstavby a ŽP MěÚ Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany