Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V druhém pololetí každého školního roku nastává pro naší školu období prezentace práce naší školy, a to ve všech našich oborech.Děvčata z tanečního oboru pod vedením J. Doušové jsme měli možnost spatřit celkem na čtyřech plesech (Chrudim, Kočí, 2x Slatiňany), kde svým předtančením zahajovalA. 16.3. čeká LDO zájezd do Národního divadla na „Cyrana z Bergeracu“ , od 1.3. do 16.4. se uskuteční třídní besídky všech žáků hudebního oboru, kde budou moci rodiče porovnat výsledky práce svých dětí.

V letošním roce si připomínáme sté výročí úmrtí Antonína Dvořáka. Naše škola si připravila hudebně-dramatické pásmo, kterým přiblížíme život a dílo A. Dvořáka. Pásmo je určené především pro žáky ZŠ, možná ho v dubnu představíme i pro veřejnost.
Měsíc duben je každoročně ve znamení „Jarního koncertu učitelů“ (7.4. sál ZUŠ od 18.00) a Vystoupení TO v sokolovně (14.4. v 16.00 a 18.00 hodin).
12. května se uskuteční Závěrečný koncert žáků HO (sál školy 17.00 hodin), v neděli 23.5.odpoledne se v zahradním altánu bude konat Folk a country přehlídka – hudebních skupin našeho regionu a týden na to (30.5.) ve stejných prostorách „Abrakův den“ – přehlídka především dětských divadelních souborů. Podrobnější informace o těchto dvou náročných akcích budou v květnových Ozvěnách Slatiňan.
Závěr školního roku bude ve znamení Výstavy VO. Vernisáž se uskuteční 1.6. od 16.30 na nádvoří Slatiňanského zámku. Se školním rokem se tradičně rozloučíme soustředěním (16. – 18.6.) v Mladočově.http://zus.slatinany.cz

Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany