Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

 1. Bere na vědomí :

 1. zprávu o plnění usnesení RM

 2. zprávu o práci ZŠ Slatiňany

 3. zaslání odpovědi stěžovatelům k přidělení bytu

 4. zřízení dalšího hnízda na separovaný odpad v ul. Družstevní

 1. Schvaluje:

 1. změnu programu zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

 2. přidělení 3 garáží v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech následujícím nájemcům:

Nováková Adéla, Slatiňany

Moková Radka, Slatiňany

Marková Aneta, Slatiňany

 1. z technických důvodů změnu mezi budoucími nájemníky Petrou Medunovou, Slatiňany a Michaelou Daňkovou, Slatiňany. Michaela Daňková byla zařazena do losování konkrétních bytů II. etapy výstavby nájemních bytů na Starém náměstí. Petře Medunové byl přidělen byt č. 3, na Starém náměstí 822, Slatiňany.

Rada města Slatiňany přiděluje losováním konkrétní byty z II. etapy výstavby nájemních bytů na Starém náměstí ve Slatiňanech.

 1. Doporučuje ZM schválit:

 1. záměr prodeje zastavěných pozemků a pozemků nezbytně nutných k provozu úpravny vody MONACO, konkrétní výměra bude upřesněna do doby projednání vlastního záměru

 2. stáhnout z programu jednání pojmenování ulic a zařadit na některé příští jednání RM. Zjistit názvy ulic podle zvyklostí a historických podkladů

 1. Ukládá:

 1. tajemníkovi MěÚ Slatiňany pozvat vedoucího OVŽP k podání informace o průběhu předávání II. etapy výstavby na Starém náměstí.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 2.březen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany