Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města se skládá z pěti družstev, z nichž 2 družstva jsou zařazena v kategorii JPO 2 a tato jsou ustavena ve Slatiňanech a dále pak po jednom družstvu v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov.

Tato jsou však určena pro zásah v místě své dislokace. Družstva Slatiňan jsou určena na zásahy mimo teritorium města a vyjíždějí v rámci poplachového plánu okresu a případně na výzvu operačního střediska HZS Pardubického kraje i mimo okres v rámci kraje. Pokud jednotka vyjíždí mimo teritorium Slatiňan jsou její náklady spojené se zásahem refundovány krajským úřadem. Jednotka hasičů Slatiňan má v současné době 18 členů. V průběhu roku 2003 se jednotka zúčastnila 20 ti zásahů z toho na likvidaci 10 požárů, 2 tech. zásahů. 4 čerpání vody po živelných pohromách, 2 úniků nebezpečných látek a jedné dopravní nehody. Z toho bylo 11 zásahů v katastru našeho města. Ale naše práce se neskládá jenom z výjezdů jednotky, ale také ze školení a výcviku, kterému věnujeme nemálo volného času. V loňském roce jsme uskutečnili dvě námětová cvičení na požár budovy v Kochánovicích a na požár dvou automobilů pod restaurací Monaco s následným vyproštěním osob. Dále jsme se zúčastnili celodenní stáže na pož. stanici v Chrudimi a výcviku na vodě na Sečské přehradě. Celkem jsme jak v praktické tak i teoretické části odškolili každý člen 65 hodin. A to jsem opomněl výcvik nositele dýchací techniky a následný výcvik v polygonu dých. tech. v Trutnově. Dále se zúčastňujeme soutěží v požárním útoku, kde jsme zařazeni do Ligy okresu Chrudim. Z 21. přihlášených družstev jsme se umístili na 10. místě, při účasti na 14 závodech. Tímto ale naše činnost nekončí, nesmíme opomenout vykonanou práci pro město a jiné právní subjekty jako je: kropení tůjí, protlaky kanalizačního řádu města, práce s motorovou pilou, čištění studní a jiné.

Samozřejmě bychom nemohli vykonávat všechny tyto činnosti bez finančního zabezpečení a vytvoření pracovních podmínek Městským úřadem ve Slatiňanech. Jediné co nás velmi trápí je zastaralý vozový park, konkrétně naše cisterna, která je stará již 30 let a nevyhovuje jak po technické tak po funkční stránce.

Velitel jednotky SDH Rulík František ml.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.únor 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany