Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

V prvním pololetí školního roku 2003/2004 má Základní škola ve Slatiňanech 438 žáků a po dvou třídách v každém ročníku. Škola pracuje podle učebního programu ,, Základní škola“ a v současné době se připravuje na vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu. Výuku se snažíme zpestřovat některými novými metodami, exkurzemi, projektovým vyučováním atd.

Několik tříd se tak účastnilo vícedenních kurzů osobnostně sociální výchovy. Žáci 5. tříd navštívili chrudimskou knihovnu, žáci 8. a 9. tříd podnikli literární exkurzi . Pro zájemce z řád žáků bylo z iniciativy vyučujících uspořádáno několik zájezdů do divadla včetně Národního divadla v Praze. Žáci 8. a 9. tříd absolvovali burzu škol, žáci 7. a 8. tříd byli na přírodovědné exkurzi v Hradci Králové. Šesťáci se vypravili do Všestar do vesničky experimentální archeologie.

Celá škola podstoupila dvoudenní projekt na téma Kulturní a historické památky našeho regionu.

Snažili jsme se vhodnou formou upozornit na jednotlivá výročí a státní svátky. V září jsme pořádali pro několik tříd projekt k Evropskému dni jazyků, před výročím 28. října besedu pro žáky 9. tříd o úloze legionářů. Rovněž k 17. listopadu proběhla pro starší žáky beseda o nebezpečí totality.

Žáci ekologického kroužku a semináře přírod. praktik se zapojili do celorepublikového projektu sledování znečištěného ovzduší ,, Kyselý déšť“.

Peeraktivisté se zúčastnili víkendové akce v Horním Bradle, kde se seznámili s problematikou drogové závislosti. Dále se podíleli na organizaci akce školní družiny pro rodiče ,,Putování za kouzelným světýlkem“.

Na podzim jsme organizovali rovněž dvě zahraniční akce – jednu sportovní (Rakouské Alpy na kolech) a jednu kulturní – návštěva obrazárny Zwinger v Drážďanech.

V prvním pololetí se konala rovněž řada sportovních akcí. Jejich vyvrcholením byl lyžařský výcvik žáků 7. tříd ve Špindlerově Mlýně.

Pro žáky nižších ročníků se konalo několik drobnějších kulturně či sportovně zaměřených akcí. V rámci doplňkové činnosti pořádá škola jazykové kurzy pro veřejnost (angličtina, němčina, ruština). Případní zájemci se mohou stále hlásit.

Mgr. Daniel Vychodil

Poděkování sponzorům

Jménem ZŠ ve Slatiňanech bychom rádi poděkovali i touto cestou sponzorům za jejich příspěvky v roce 2003:

Firmě Miroslav Jehlička – Rovex za sponzorování zahraničního lektora
Firmě Real – spol. s.r.o., speciální silniční práce za sponzorování kroužků pro děti
Firmě Pedikůra – Manikůra Hana Tkáčiková za sponzorování kroužků pro děti
Firmě Motorest Bonet, Zdeňka a Bohumil Netolický za sponzorování kroužků pro děti
Firmě Potraviny Málek s.r.o. za sponzorování kroužků pro děti

Dále v roce 2004

Firmě Alena Drášilová – Adriana za sponzorování zápisu prvňáčků

Mgr. Daniel Vychodil
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.únor 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany