Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Z důvodů neustále se opakující neukázněnosti držitelů psa opět připomínám znění vyhlášky Města Slatiňany č. 4/2004, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa. Každý držitel psa je povinen ho na veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob (např. držení psa na vodítku, volný pohyb psa jen s náhubkem).

Zmíněná vyhláška upřesňuje území města, na kterém je možný volný pohyb psa. Jedná se o:

  • polní cestu, která odbočuje cca 200 m od konce města ze silnice I/37 Slatiňany-Chrudim a vede západním směrem

  • polní cestu odbočující z ulice Švermovy u sídliště a vedoucí východním směrem

  • cestu od ,,křížku“ ve Šrovádě do Svídnice

  • cestu odbočující ze silnice Kunčí-Orel a vedoucí na východ

  • silnici Trpišov-Práčov

K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je každý držitel psa povinen ihned odstranit psem způsobenou nečistotu vlastními prostředky. Toto základní pravidlo je v silách všech držitelů psa, nechceme-li aby naše město byla jedna psí hromádka vedle druhé. Zároveň by si všichni držitelé psa měli uvědomit, že obtěžující jsou i nepříjemné pachové stopy po vymočení psa na veřejném prostranství, zvláště pak před bytovými domy, kde je pro obyvatele těchto domů kousek zeleně vzácností. Nevěřím, že se po tomto upozornění situace výrazně zlepší, ale také vím, že je mezi našimi držiteli psů více těch ukázněnějších.

Hana Hanušová, HSO

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany