Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

 1. Bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení RM

 2. zprávu o práci ZŠ Slatiňany za rok 2003

 3. zaslání odpovědi stěžovatelům k přidělování bytů

 4. zřízení dalšího hnízda na separovaný odpad v ul. Družstevní

 1. Schvaluje:

 1. změnu programu zasedání Zastupitelstva města Slatiňany č. 9/2004

 2. přidělení 3 garáží v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech následujícím nájemcům:

Nováková Adéla

Medunova 719

Slatiňany

Garáž č. 1

Moková Radka

Tyršova 70

Slatiňany

Garáž č. 2

Marková Aneta

Škrovád 113

Slatiňany

Garáž č. 3


 1. z technických důvodů změnu budoucími nájemníky Petrou Medunovou, Vrchlického 93, Slatiňany a Michaelou Daňkovou, Tyršova 743, Slatiňany. Michaela Daňková byla zařazena do losování konkrétních bytů II. Etapy výstavby nájemních bytů na Starém náměstí. Petře Medunové byl přidělen byt č. 3, Staré nám. 822, Slatiňany.

Rada města Slatiňany přidělila losováním konkrétní byty z II. etapy výstavby nájemních bytů na Starém náměstí

 1. Doporučuje ZM schválit:

 1. záměr prodeje zastavěných pozemků a pozemků nezbytně nutných k provozu

úpravny vod MONACO, konkrétní výměra bude upřesněna do doby projednání vlastního záměru.

 1. stáhnout z programu jednání pojmenování ulic a zařadit na některé příští jednání RM, podle zvyklostí a historických podkladů.

 1. Ukládá:

 1. tajemníkovi MěÚ Slatiňany pozvat vedoucího OVŽP k podání informace o průběhu předávání II. etapy výstavby na Starém náměstí.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany