Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Klub PAPRSEK vznikl v lednu 2003. Je to sdružení rodičů s malými, většinou předškolními dětmi . Cílem klubu je nabízet volnočasové programy pro děti a rodiče, umožnit rodičům vzájemně se poznat a stýkat se, vzdělávat se, obohatit děti o nové kamarády, vztahy a poznatky, vzájemně si pomáhat a předávat zkušenosti, organizovat kulturní, sportovní a společenské akce a podporovat v rodinách ekologické myšlení.

První sezóna PAPRSKU se sice dala nazvat záběhovou, ale i tak má klub již za sebou řadu úspěšných akcí. Rodiče a děti se scházejí každou středu v mateřské školce a každé úterý chodí cvičit do sportovní haly. Klub pořádal i několik jednorázových akcí pro své členy i pro veřejnost. Uskutečnila se přednáška Blanky Budíkové „Vše o dětech“, malování velikonočních kraslic, víkendový pobyt rodin ve Vranicích, vánoční aranžování a vázání květin, Mikulášská besídka v kavárně, zdobení perníků na Vánoce, výlet do Nasavrk na vánoční výstavu a zdobení stromku v parku. Kromě toho se klub spolupodílel na pořádání Laskavých večerů v kavárně.

Klub PAPRSEK je nezisková organizace, proto se neobejde bez pomoci sponzorů. Je proto velmi potěšitelné, že se ve Slatiňanech najdou firmy, které činnost klubu podpoří. Je proto naší milou povinností poděkovat těmto firmám: Stavební konstrukce,Lékárna U bílého orla, Jana Šárová, půjčovna sportovních potřeb WIKI, Motorest Bonet, Potraviny Málek, Květ a také Antic – Zeus v.o.s. Chrudim.

Činnost klubu bude pokračovat i v roce 2004, a proto znovu zveme všechny zájemce, aby přišli mezi nás. Najdete nás každé úterý od 16 hodin ve sportovní hale Spartaku a každou středu od 15 hodin v MŠ Slatiňany.

Na závěr přejeme všem občanům hodně štěstí a úspěchů v novém roce.

Za klub PAPRSEK Petra Procházková a Jana Jirásková

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany