Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

V roce 2003 bylo uzavřeno ve Slatiňanech 65 sňatků, z toho v obřadní síni budovy radnice 23, na zámku ve Slatiňanech 29, v Zámeckém parku 5, 1 sňatek byl uzavřen na zahradě rodinného domu ve Slatiňanech a 7 sňatků církevních v kostele sv. Martina ve Slatiňanech.

Na matrice ve Slatiňanech bylo vystaveno 65 oddacích listů a 9 listů úmrtních, provedeno 74 zápisů do matričních knih. Roční příjmy za svatební obřady v roce 2003 činí 43 000,-Kč.

Na matrice bylo přijato a ověřeno 133 žádostí o výpis z rejstříku trestů. V rámci vidimace a legalizace bylo ověřeno 3 290 podpisů a listin. Dalšími úkony prováděnými na matrice jsou např. vydání potvrzení o změně trvalého pobytu o změně stavu a OP, sdělení o pobytu a chování občanů (na vyžádání státních orgánů), aktualizace a kontrola volebních seznamů, seznam branců pro potřeby ÚVS, seznam dětí k zápisu do ZŠ apod..

Služba týkající se výlepu plakátů byla provedena 98 x a celková výše poplatků činila 12 378.


Počet obyvatel k 15.12.2003

Slatiňany 3 396

Škrovád 390

Trpišov 157

Kunčí 111

Kochánovice 6

Celkem 4 060 obyvatel

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany