Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

 1. Schvaluje:
 1. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19.6.1996 se společností Oseva Agri Chrudim, a.s.

 2. prominutí části nájemného z pozemků pro rok 2003 ve výši 2 891,-Kč společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s.

 3. umístění 140 cm vysoké dřevěné opory/oplocení na části pozemku st. parc. č. 68 v kat. území Slatiňany manželům Novákovým do doby vzrůstu okrasných dřevin (tůjek), které budou sloužit jako živý plot

 4. záměr pronájmu části pozemku st. parc. č. 68 o celkové výměře cca 127 m2 v kat. území Slatiňany

 5. záměr pronájmu části pozemkové parc č. 102/1 o výměře cca 373 m2 v kat. území Slatiňany

 6. výměnu bytu 1 + 1 č.5, v domě čp. 525, ul. Tyršova ve Slatiňanech za byt 1 + 2 s lodžií v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro paní Ilonu Vebrovou

 7. výměnu bytu 1 + 1 č. 6, v domě čp. 534, ul. Tyršova ve Slatiňanech za byt 1 + 2 s lodžií v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro paní Petru Kudrnkovou

 8. výměnu bytu 1 + 1 č.9, v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech za byt 1 + 2 s lodžií v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro slečnu Pavlu Hromkovou

 9. výměnu bytu 1 + 1 s lodžií č. 3, v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech za byt 1 + 3 s lodžií c II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro manžele Radka a Andreu Medunovy

 1. výměnu bytu 1 + 3 s lodžií č. 3, v domě čp. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech pro manželé Romana a Markétu Peškovy za byt 1 + 2 s lodžií č. 4, v domě čp. 823 na Starém náměstí ve Slatiňanech a opačně pro manželé Martina a Veroniku Pytlíkovy

 2. přidělení bytu 1 + 1 č. 6, v domě čp. 525, ul. Tyršova ve Slatiňanech panu Pavlu Trávnickému, za podmínky jednorázového složení zbývající částky zálohy na nájemné na účet města Slatiňany

 3. přidělení bytu 1 + 1 č. 6, v domě čp. 534., ul. Tyršova ve Slatiňanech panu Romanu Hanušovi za podmínky jednorázového složení zbývající částky zálohy na účet města

 4. přidělení bytu 1 + 1 č. 6, v domě čp. 529, ul. Tyršova ve Slatiňanech panu Janu Fyršovi za podmínky jednorázového složení zbývající částky zálohy na nájemné na účet města Slatiňany

 5. přidělení bytu 1 + 1 č. 9, v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech slečně Andree Zoulové

 6. přidělení bytu 1 + 1 s lodžií č. 3, v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech paní Michaele Daňkové

 7. přidělení bytů 1 + 1 v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech

Kokešová Vladimíra, Slatiňany

Janoušková Kateřina, Slatiňany

Medunová Petra, Slatiňany

Kopečný Robin, Slatiňany

Matoušková Markéta, Slatiňany

Marková Aneta, Slatiňany

Girášek Jan, Slatiňany

Urválek Jiří, Slatiňany

Štěpánová Radka, Slatiňany

Štěpánek Milan, Slatiňany

Horák Miroslav, Slatiňany

Štěpánek Pavel, Slatiňany

 1. přidělení bytu 2 + 1 v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech

Novotná Věra, Slatiňany

Hromádková Jana, Slatiňany

Smudek Vlastimil, Slatiňany

Moková Radka, Slatiňany

Kozlová Darina, Slatiňany

Kolková Jana, Trpišov

Opavský Martin, Slatiňany

Paul Miroslav, Slatiňany

Buben Petr, Slatiňany

 1. přidělení bytu 3 + 1 s lodžií v II. etapě bytové výstavby ¨na Starém náměstí ve Slatiňanech

Kočí Marcel, Slatiňany

Medunová Leona, Slatiňany

Nováková Adéla, Slatiňany

 1. umístění světelné reklamní orientační tabule do prostoru o rozměrech 110 cm x 70 cm na část domu čp. 771 v ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech (pravý roh budovy od ul. T.G.Masaryka) panu Petru Pekařovi, Slatiňany

 2. pozvání ředitele základní školy Slatiňany Mgr. Daniela Vychodila na schůzi RM dne 14.1.2004

 3. zakoupení tří počítačů ve výši 71 150,-Kč pro výukové účely žáků Základní školy Slatiňany

 4. zakoupení lavic a židlí pro Základní školu Slatiňany v celkové ceně 64 208,50Kč

 5. zakoupení nábytku ve výši 32 000,-Kč do druhé počítačové učebny Základní školy Slatiňany

 1. Ukládá:
 1. svým příspěvkovým organizacím odvod finančních prostředků z jejich investičních fondů do rozpočtu zřizovatele ve výši pololetních odpisů 7. – 12./2003

 1. Zrušuje:
 1. usnesené městské rady č. 36/2000 ze dne 9.8.2000 ve věci neschválení montáže plotové ohrádky na pozemku města Slatiňany manželům Novákovým, Slatiňany

 1. Určuje:
 1. na základě § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb., s účinností od 1.1.2004 platy ředitelů příspěvkových organizací

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany