Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
 1. předložené návrhy usnesení

 1. Schvaluje:
 1. program 8. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

 2. ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k podnikání, které se na základě smlouvy s městem Slatiňany zapojí do systému nakládání s komunálním odpadem, zavedeného na území města Slatiňany, ve výši 1 750,-Kč za jednu sběrnou nádobu-popelnici o objemu 110 l a 8 750,.-Kč za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1100 l

 3. cena za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu pro Ústav sociální péče pro mládež, Klášterní 795, Slatiňany ve výši 2 250,-Kč za jednu sběrnou nádobu – popelnici o objemu 110 l a 11 250,-Kč za jednu sběrnou nádobu-kontejner o objemu 1 100 l

 4. investiční záměr – Rekonstrukce a nástavba školských zařízení města Slatiňany

 5. doplnění organizačního řádu MěÚ Slatiňany s účinností od 1. prosince 2003

 6. přidělení bytu velikosti 1 + 1 v v domě čp. 534, ul. Tyršova ve Slatiňanech panu Jiřímu Pavlišovi, Slatiňany

 7. periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací

 8. žádost Stavitelství KRRO s.r.o., Praha Krč o změnu splatnosti faktur při vzájemné součinnosti obou smluvních stran, zkrácení splatnosti ze 40 dnů na 14 dnů

 1. Projednala:

a) způsob přidělování bytů v nové bytové výstavbě na Starém náměstí

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany