Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Slatiňanskou kavárničku již od jara zdobí (mimo jiné) tzv. laskavé večery, což není nic jiného než příjemné posezení s hudbou a literaturou. V pořadí 7. laskavý večer 17.11. se proměnil v malý, ale velice příjemný svátek. Jako hosté totiž přijeli Alfréd Strejček a Jitka Molavcová. Nejprve Alfréd Strejček zazpíval několik písniček Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého a zarecitoval pár básní Josefa Kajnara. Tato část jeho vystoupení byla zároveň pozvánkou na jeho druhé slatiňanské představení ( a 8. Laskavý večer), který byl zaměřen právě na tyto velikány nejen Ruska a českých zemí.

Poté se do pořadu zapojila i skvělá Jitka Molavcová a společně zpívali středověké písně milostné, náboženské a hospodské. Oba umělci si zcela získali zaplněnou kavárnu a vytvořili v ní nádhernou atmosféru. Tu si nadšení diváci odnášeli s sebou domů ve svých srdcích. Kromě toho si také většina z nich odnesla i podepsané kazety a desky.

Spokojení byli i sami herci. Dlouho po skončení pořadu si s diváky povídali a přislíbili, že nejsou ve Slatiňanech naposledy.
Druhé vystoupení Alfréda Strejčka se konalo po uzávěrce tohoto čísla v pátek 28.11.2003.

Zdeněk Jirásek
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.prosinec 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany