Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
19.11.2003 uplynulo 65 let od skonu velkostatkáře (do r. 1918 knížete) F.J Auersperga. V Čechách byl majitelem četných panství, např. Nasavrk, Žlebů a Dolních Kralovic na Plzeňsku. Nejčastěji však prodléval na slatiňanském zámku.
Do podvědomí lidu se zapsal jako mecenáš kraje a štědrý podporovatel kulturních spolků v obci. Tělovýchovné organizaci Sokol daroval pozemek pro stavbu sokolovny, dostavěné v roce 1936, stejně jako předtím pro nový objekt kláštera (1892). Do interiéru regotizovaného kostela sv. Martina zakoupil varhany, reprezentující jeden z největších sponzorských darů (1800 zlatých).
Za zásluhy a rozvoj obce byl jmenován prvním čestným občanem Slatiňan v r. 1890 ve svých 34 letech.
Na fotografii představujeme Auersperga v doprovodu královohradeckého biskupa K. Kašpara, který přicestoval do Slatiňan za účelem biřmování. Celkem tuto svátost přijalo 207 biřmovanců.
Snímek byl pořízen 31.8.1925.
Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 7.prosinec 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany