Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V průběhu měsíce listopadu se uskutečnila jednání vedení města Slatiňany s místními společenskými, kulturními a sportovními organizacemi. Byly to:
TJ Spartak, Sokol, Junák, ROBI, Český svaz chovatelů, Český rybářský svaz, Svaz tělesně postižených, Národní hřebčín o.z. Slatiňany, Myslivecká společnost Slatiňany, Český svaz turistů, JK Pablo, Zámecký kulturní nadační fond, Sbor dobrovolných hasičů.
Starosta seznámil zástupce uvedených organizací se změnou poskytování finančních příspěvků společenským, sportovním a kulturním organizacím a institucím, které mají sídlo na území města Slatiňany a jejichž zřizovatelem není město Slatiňany. Tyto příspěvky se budou od příštího roku poskytovat formou grantů z rozpočtu města Slatiňany na základě žádostí jednotlivých organizací a podle stanovených pravidel.
Příští setkání se uskuteční po schválení rozpočtu na 2004 začátkem nového roku.
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany